Công văn số 431/TCDL-LH ngày 06 - 05 - 2013
Cập nhật:18/02/2014 10:32:13
Công văn số 431/TCDL-LH ngày 06/5/2013 của Tổng cục Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn công tác đổi thẻ hướng dẫn viên năm 2013.

Xem toàn nội dung công văn tại file đính kèm:

http://huongdanvien.vn/images/files/CV_431_TCDL_LH.pdf

Nguồn: Vụ LH - TCDL
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch