Công văn số 154/TCDL-LH ngày 27 - 02 - 2014

Cập nhật:03/03/2014 08:54:02
Công văn số 154/TCDL-LH ngày 27/02/2014 của Tổng cục Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn thủ tục cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm: 

http://huongdanvien.vn/images/files/CV_154_TCDL_LH.pdf

Nguồn: Vụ LH - TCDL