Công văn số 168/TCDL-LH về việc mở các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Cập nhật:07/03/2011 16:44:36
Tổng cục Du lịch đồng ý với đề nghị của trường Trung cấp Du lịch Nha Trang về việc mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.

Xem toàn văn quyết định trong tài liệu đính kèm

Nguồn: Vụ Lữ hành - TCDL
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch