CV_130/TCDL-LH V/v Hoãn tổ chức Hội thi Hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch giỏi toàn quốc năm 2016
Cập nhật:26/02/2016 17:14:07
Kính gửi: Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố

Tiếp theo Công văn số 1433/TCDL-LH ngày 05/11/2015 về việc tổ chức Hội thi Hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch giỏi toàn quốc năm 2016, Tổng cục Du lịch thông báo như sau:

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm.

Nguồn: TCDL
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch