Thông báo tổ chức thi Chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại TP HCM
Cập nhật:04/04/2016 11:04:57
Thông báo tổ chức thi Chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại TP HCM

1. Đối tượng dự thi

- Hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu cấp mới thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

- Sinh viên đại học có nguyện vọng làm nghề hướng dẫn viên du lịch quốc tế

- Các đối tượng khác có nhu cầu

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm.

Nguồn: DHKHXHvaNV
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch