Thông báo số 1190/XHNV-DT về việc Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Nha Trang
Cập nhật:07/06/2016 15:21:10
 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch, theo công văn số 610/TCDL-LH ngày 20/6/2012 của Tổng cục Du lịch về việc ủy quyền tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế, cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự thi:

- Hướng dẫn viên du lịch có nhu cầu cấp mới thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

- Sinh viên đại học có nguyện vọng làm nghề hướng dẫn viên du lịch quốc tế

- Các đối tượng khác có nhu cầu

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm.

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch