Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh.
Cập nhật:25/05/2016 09:53:44
Được sự ủy quyền của Tổng cục Du lịch về việc tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ đối với hướng dẫn viên quốc tế, Trường  Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; thời gian cụ thể như sau:

- Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Dự kiến ngày 19 tháng 6 năm 2016. Xem chi tiết thông báo tháng 6.

- Tại Hà Nội:  Dự kiến ngày 09 tháng 07 năm 2016. Xem chi tiết thông báo tháng 7.

 

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch