Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, ĐHQG Hà Nội
Cập nhật: 07/06/2016 16:30:19
Địa chỉ: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (04) 38584605 / 35589437
Fax:
Website: http://ussh.vnu.edu.vn
Công văn ủy quyền số: 1465/TCDL-LH   Ngày cấp: 27/12/2010

1. Lịch sử 

Tổ chức tiền thân của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là Trường Đại học Văn khoa Hà Nội (thành lập theo sắc lệnh số 45 do Chủ tịch Hồ Chí Minh kí ngày 10/10/1945), tiếp đó là Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (thành lập ngày 05.06.1956). Ngày 10/12/1993, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 97/CP thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó có Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, được thành lập trên cơ sở các khoa xã hội của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Trong hơn sáu mươi năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn luôn được nhà nước Việt Nam coi là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn lớn nhất của đất nước, có nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học cơ bản trình độ cao, phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thành tích về đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường được thể hiện thông qua các danh hiệu: Huân chương Lao động hạng Nhất năm (1981), Huân chương Độc lập hạng Nhất (2001), danh hiệu Anh hùng Lao động thời kì đổi mới (2005), Huân chương Hồ Chí Minh (2010); 10 nhà giáo được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 16 nhà giáo được tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học, công nghệ; 25 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và 56 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú.

Trung kiên và tiên phong, chuẩn mực và sáng tạo là những giá trị truyền thống cốt lõi của nhà trường, luôn được các thế hệ cán bộ, sinh viên giữ gìn và phát huy.

2. Sứ mệnh và mục tiêu phát triển

2.1. Sứ mệnh

Là một trường đại học trọng điểm, đầu ngành, có uy tín và truyền thống lâu đời, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội có sứ mệnh đi đầu trong sáng tạo, truyền bá tri thức và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội và nhân văn, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

2.2. Tầm nhìn đến 2020

2.2.1. Mục tiêu đến năm 2020

Xây dựng trường thành một đại học đứng đầu đất nước về khoa học xã hội và nhân văn, ngang tầm với các đại học danh tiếng trong khu vực, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

2.2.2. Định hướng phát triển

Tập trung xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế trên cơ sở quốc tế hoá các chương trình đào tạo, đẩy mạnh các hoạt động học thuật và mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học đẳng cấp cao ở khu vực và trên thế giới.

Thông báo mở lớp đào tạo ngắn hạn chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

THÔNG BÁO
MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN NGHIỆP VỤ DU LỊCH

NGÀY 28/ 12/ 2013

 Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn bồi dưỡng Hướng dẫn viên Du lịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo mở các khoá đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn về Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch theo các chương trình khung của Tổng cục Du lịch (theo tinh thần Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL về Kinh doanh lữ hành, Hướng dẫn du lịch)
            1. Đối tượng tham gia:
     1.1 Chương trình  1
-     Đối tượng: Học viên là những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch trở   lên nhưng không phải là chuyên ngành hướng dẫn.
-     Thời gian đào tạo : 1 tháng
-     Học phí: 1800 000(Một triệu tám trăm ngàn đồng chẵn)
-     Ngày khai giảng dự kiến: 28/ 12/ 2013
   1.2  Chương trình  2
-         Đối tượng:  Học viên là những người tốt nghiệp trung học, cao đẳng ngành du lịch không phải là chuyên ngành hướng dẫn du lịch hoặc có có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn.
-         Thời gian đào tạo : 2 tháng
-         Học phí : 2 800 000 (Hai triệu tám trăm ngàn đồng chẵn)
-         Ngày khai giảng dự kiến: 28/ 12/ 2013
 

  1. Chứng chỉ cuối khoá : CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

(Học viên đóng lệ phí thi)
       3. Địa điểm học : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
       4. Hồ sơ bao gồm : - 02 ảnh 3x4  (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh sau ảnh)
                      -  Bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ, trung học (công chứng)
                      -  Đơn xin học (theo mẫu xin khi đăng kí)
      Ưu đãi: Giảm 5% học phí cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn.
      Liên hệ:     
                          Khoa Du lịch học   Tầng 5 Nhà B, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
                         ĐT: 043 858 4605/ 0983653771 (ThS Nguyễn Thị Thúy Hằng,  Email: hangthu98@yahoo.com) 

Thông báo tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

   XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

   KHOA DU LỊCH HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

V/v: Mở lớp đào tạo ngắn hạn Nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch

 

Khoa Du lịch học, Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn mở lớp đào tạo, cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch- điều kiện cơ bản để được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

1. Thời gian và địa điểm khai giảng: Dự kiến 18h ngày 28/ 12/2013.

2.Đối tượng:

1 th¸ng:Häc viªn lµ nh÷ng ng­êi cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc ngµnh Du lÞch trë lªn nh­ng kh«ng ph¶i chuyªn ngµnh h­íng dÉn du lÞch

2 th¸ng:Häc viªn lµ nh÷ng ng­êi cã b»ng tèt nghiÖp trung häc, cao ®¼ng ngµnh du lÞch kh«ng ph¶i chuyªn ngµnh h­íng dÉn du lÞch hoÆc cã b»ng tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn thuéc khèi kinh tÕ, khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n.

Đối tượng khác: Các sinh viên đang học đại học ngành Du lịch năm cuối nếu có nhu cầu và có xác nhận là sinh viên năm cuối sẽ được xét học. Trước khi xét cấp chứng chỉ khoá học, học viên phải nộp hoàn thiện hồ sơ đầy đủ như yêu cầu của khoá học.

3.Hồ sơ gồm có:

-         2 ảnh 3 x 4 (Ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh sau ảnh)

-         Bằng tốt nghiệp đại học(công chứng)

-         Bảng điểm (công chứng)

-         Đơn xin học (theo mẫu lấy tại khoa)

Liên hệ: Khoa Du lịch học, Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn, P.511 nhà B, 336 Nguyễn Trãi- Thanh Xuân-Hà Nội. Điện thoại: 043.8584605.

 

4.Thực tập thực tế:  Thời gian thực tập theo chương trình đào tạo.Địa điểm thực tập sẽ thống nhất giữa lớp với Khoa trong quá trình học

                                                                        BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch