Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Thăng Long
Cập nhật: 07/06/2016 16:52:44
Địa chỉ: Số 07, Phan Châu Trinh, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3.812.019
Fax:
Website: www.thanglongschool.edu.vn
Công văn ủy quyền số: 69/TCDL-LH   Ngày cấp: 17/01/2012
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch