Trường Cao đẳng Sơn La
Cập nhật: 07/06/2016 16:53:27
Địa chỉ: Tổ 2, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 022.3874.298
Fax: 022.3874.191
Website: http://www.cdsonla.edu.vn/
Công văn ủy quyền số: 470/TCDL-LH   Ngày cấp: 26/4/2010

Trường Cao đẳng Sơn La là một cơ sở giáo dục của tỉnh nằm trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng của nền giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý hành chính của UBND tỉnh Sơn La.
         Trường có các chức năng sau đây: 
         - Đào tạo, bồi dưỡng và liên kết, liên thông đào tạo đa ngành, đa hệ với nhiều trình độ khác nhau (đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề...) nhằm phát triển đa dạng nguồn nhân lực cho tỉnh Sơn La và các tỉnh phía Bắc nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.
         - Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ thực hành và tin học ứng dụng theo hình thức vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn. 
         - Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội cho tỉnh Sơn La và góp phần phục vụ cho khu vực Tây Bắc.
          - Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ.

Mẫu phôi chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch trường Cao đẳng Sơn La.

Thông báo mở lớp đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /TB - CĐSL

           Sơn La, ngày        tháng 02 năm 2013

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH NGẮN HẠN

 

    Kính gửi:…………………………………………………………………

 

  Được phép của Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trường Cao đẳng Sơn La tuyển sinh đào tạo các lớp Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch ngắn hạn (1 tháng, 2 tháng và 3 tháng) với mục tiêu, nội dung, đối tượng, kinh phí và kế hoạch thực hiện như sau:

1- Mục tiêu đào tạo 

- Cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về du lịch của Việt Nam, Tâm lý khách du lịch, Kỹ năng giao tiếp trong hoạt động du lịch và rèn luyện các kỹ năng hướng dẫn du lịch cho học viên.

- Trang bị cho học viên các kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và hình thành thái độ nghề nghiệp phù hợp cho học viên;

- Bổ sung điều kiện về chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch cho học viên để được cấp Thẻ hành nghề Hướng dẫn du lịch.

2- Nội dung đào tạo

Theo chương trình đào tạo ngắn hạn Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch đã được Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt, cấp phép.

3- Thời gian, đối tượng, kinh phí đào tạo

3.1. Lớp đào tạo 1 tháng

- Đối tượng tuyển sinh, đào tạo: Những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành du lịch trở lên nhưng không phải là chuyên ngành Hướng dẫn du lịch.

- Kinh phí đào tạo: 1.200.000đ/ khoá (đối với lớp 30 học viên trở lên và học tại Trường Cao đẳng Sơn La).

3.2. Lớp đào tạo 2 tháng

- Đối tượng tuyển sinh, đào tạo: Những người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngành du lịch nhưng không phải là chuyên ngành Hướng dẫn du lịch, hoặc đã có bằng tốt nghiệp đại học thuộc khối ngành kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn.

- Kinh phí đào tạo: 1.950.000đ/ khoá (đối với lớp 30 học viên trở lên và học tại Trường Cao đẳng Sơn La).

3.3. Lớp đào tạo 3 tháng

- Đối tượng tuyển sinh, đào tạo: Những người có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng các ngành khác hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành về khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật công nghệ.

- Kinh phí đào tạo: 2.450.000đ/ khoá (đối với lớp 30 học viên trở lên và học tại Trường Cao đẳng Sơn La).

Học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và kỳ thi cuối khóa sẽ được cấp Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch theo quy định của Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4- Hồ sơ đăng ký nhập học

- Đơn đăng ký học theo mẫu quy định (có thể tải trên trang web  http://www.cdsonla.edu.vn/vhdl/).

- Bản sao giấy khai sinh (có công chứng).

- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp.

- 02 ảnh 3 x 4 chụp không quá 6 tháng

5- Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/03/2013.

- Khai giảng:

+ Dự kiến đợt đầu vào ngày 20/04/2013 tại Khoa Văn hóa - Du lịch, Trường Cao đẳng Sơn La;

+ Tiếp tục khai giảng các lớp tiếp theo khi có đủ 30 hồ sơ đăng ký/lớp.

- Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký:

Khoa Văn hóa - Du lịch, Trường Cao đẳng Sơn La

Tổ 2, phường Chiềng Sinh,thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, ĐT: 0223.874.496

Máy lẻ: Mr. Đức: 0946.647.056, Email: ducdx.vns@gmail.com

          Kinh phí mở lớp tại các địa phương, cơ quan, đơn vị có nhu cầu sẽ bao gồm học phí của học viên (theo mức nêu trên) cộng thêm chi phí đi lại, ăn nghỉ của giảng viên đến giảng dạy và được thực hiện thông qua ký kết hợp đồng đào tạo giữa nhà trường với địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trường Cao đẳng Sơn La trân trọng thông báo để các doanh nghiệp, đơn vị và cá nhân có nhu cầu đăng ký theo học./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (Chỉ đạo);

- Các đơn vị trong trường (Thực hiện);

- Các Sở/Phòng VH-TT & Du lịch tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu (Thông báo);

- Các công ty, đơn vị du lịch, lữ hành trong và ngoài tỉnh (Thông báo);

- Lưu: VH-DL, VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

           TS. Nguyễn Huy Hoàng

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

 

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC

NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH NGẮN HẠN

 

Kính gửi: Trường Cao đẳng Sơn La

Tên tôi là.......................................................................................

Ngày sinh......................................................................................

Nơi sinh........................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................

Điện thoại : ..................................................................................

Số CMND........................ ngày cấp.....................nơi cấp.............

Trình độ chuyên môn :..........................Chuyên ngành :...............

Tôi xin đăng ký học lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch tại trường Cao đẳng Sơn La.

Thời gian đào tạo:

        

- 1tháng

- 2 tháng

- 3 tháng

 

Nếu được vào học tôi xin chấp hành mọi nội quy, quy định của nhà trường, của lớp học và đóng đầy đủ học phí theo quy định.

Xin cảm ơn!

 

                                                              ……, ngày….....tháng…....năm 2013

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thông báo tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch