Trường Đại học Quảng Bình
Cập nhật: 14/11/2016 09:45:29
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại: 052.3822010
Fax: 052.3821054
Website: http://quangbinhuni.edu.vn/
Công văn ủy quyền số: 1054/TCDL-LH   Ngày cấp: 10/03/2012
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch