Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Lạt
Cập nhật: 13/03/2017 10:27:48
Địa chỉ: Km 5 - Đường Camly - Phường 7 - Thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 0633.554.913
Fax: 0633.532.739
Website: dtc.edu.vn
Công văn ủy quyền số: 481/TCDL-LH    Ngày cấp: 24/5/2011
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch