Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Thái Nguyên
Cập nhật: 07/06/2016 16:28:40
Địa chỉ: Số 478 - Đường Thống Nhất - TP.Thái Nguyên - T.Thái Nguyên
Điện thoại: 0280.3.754665
Fax: 0280.3.854764
Website: http://ctm.edu.vn/
Công văn ủy quyền số: 1163/TCDL-LH   Ngày cấp: 25/10/2012
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch