Trường Đại học Yersin Đà Lạt
Cập nhật: 16/09/2016 13:34:36
Địa chỉ:  27 Tôn Thất Tùng, P8, tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Điện thoại:  (063) 3552111
Fax:
Website: yersin.edu.vn
Công văn ủy quyền số: 590/TCDL-LH   Ngày cấp: 16/6/2014
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch