Trường Đại học Khoa học
Cập nhật:21/01/2020 10:43:06
Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 02083904315
Fax: 02083746965
Số công văn ủy quyền: