Trường Cao đẳng Du lịch Huế
Cập nhật:15/10/2018 10:20:25
Địa chỉ: 04 Trần Quang Khải, Phường Phú Hội, Thành Phố Huế
Điện thoại: (0234) 3826206
Fax: (0234) 3823156
Số công văn ủy quyền: 1386/TCDL-LH