Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Bách Văn Oai
Số thẻ: 238230445
Ngày hết hạn: 10/04/2028
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Bachvanoai123@gmail.com
Điện thoại: 0982286579
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Đặng Minh Thiện
Số thẻ: 138230199
Ngày hết hạn: 31/03/2028
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email: Linhchi140914@gmail.com
Điện thoại: 0974247179
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: KIỀU BẮC DƯƠNG
Số thẻ: 120110145
Ngày hết hạn: 30/03/2028
Nơi cấp thẻ: Lạng Sơn
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0903388858
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Nguyễn Xuân Trường
Số thẻ: 124230340
Ngày hết hạn: 30/03/2028
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ: English
Email: truong.xuan1011@gmail.com
Điện thoại: 0915149222
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHẠM VĂN CAO
Số thẻ: 136230156
Ngày hết hạn: 29/03/2028
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ: Chinese
Email: phamcao999@gmail.com
Điện thoại: 0868812354
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Đỗ Lường Hoà
Số thẻ: 238230444
Ngày hết hạn: 29/03/2028
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: hoadl1904@gmail.com
Điện thoại: 0794668669
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRỊNH QUANG QUẢNG
Số thẻ: 110110164
Ngày hết hạn: 27/03/2028
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: French
Email: trinhquangquanglc@yahoo.com
Điện thoại: 0913328890
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGHIÊM BÁ THÀNH
Số thẻ: 110120194
Ngày hết hạn: 27/03/2028
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: Russian
Email:
Điện thoại: 0904304697
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN DUYÊN SUNG
Số thẻ: 224160165
Ngày hết hạn: 27/03/2028
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ:
Email: dulichbgtour@gmail.com
Điện thoại: 0988662424
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN THỊ BÌNH
Số thẻ: 210230108
Ngày hết hạn: 27/03/2028
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email: binhboong450@gmail.com
Điện thoại: 0395588291
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN CÔNG HỒNG NHẪN
Số thẻ: 245230243
Ngày hết hạn: 27/03/2028
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0942909599
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Đinh Văn Châu
Số thẻ: 238230443
Ngày hết hạn: 23/03/2028
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Dthao@gmail.com
Điện thoại: 0382641336
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐINH XUÂN THÀNH
Số thẻ: 275170260
Ngày hết hạn: 22/03/2028
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: xuthatravel@gmail.com
Điện thoại: 0903.370 207
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Lê Văn Huy
Số thẻ: 238230442
Ngày hết hạn: 22/03/2028
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Dulichdaiviettravel@gmail.com
Điện thoại: 0347868349
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN THỊ HỒNG
Số thẻ: 124170299
Ngày hết hạn: 21/03/2028
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ: Chinese
Email: bombinle219@gmail.com
Điện thoại: 0963110529