Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
1
Họ và tên: LÝ QUỐC TOẢN
Số thẻ: 275150219
Ngày hết hạn: 15/01/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: quoctoanv2@gmail.com
Điện thoại: 0904.400 039
2
Họ và tên: LÊ THANH SANG
Số thẻ: 275180279
Ngày hết hạn: 15/01/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: lesangtravel@gmail.com
Điện thoại: 0913.787 647
3
Họ và tên: NGUYỄN MINH NHỰT
Số thẻ: 275180280
Ngày hết hạn: 15/01/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: minhnhuthdvdl@gmail.com
Điện thoại: 0963.392 472
4
Họ và tên: VŨ QUỐC ANH HÀO
Số thẻ: 275180281
Ngày hết hạn: 15/01/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: vuanhhaohd@gmail.com
Điện thoại: 0123.508 2129
5
Họ và tên: DƯƠNG VĂN THẮNG
Số thẻ: 296180165
Ngày hết hạn: 15/01/2023
Nơi cấp thẻ: Cà Mau
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0949 470 494
6
Họ và tên: TRƯƠNG ĐỨC TOÀN
Số thẻ: 193180000
Ngày hết hạn: 08/01/2023
Nơi cấp thẻ: Hậu Giang
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: truongductoan89@gmail.com
Điện thoại: 0908047246
7
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG DUYÊN
Số thẻ: 145180001
Ngày hết hạn: 05/01/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Thai
Email: hongduyen264@gmail.com
Điện thoại: 0918058234
8
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NỠ
Số thẻ: 245180001
Ngày hết hạn: 05/01/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: hoanuirung.huonglinh@gmail.com
Điện thoại: 01672327899
9
Họ và tên: NGUYỄN QUANG VĨNH
Số thẻ: 238120143
Ngày hết hạn: 24/01/2021
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: QuangVinh2509@gmail.com
Điện thoại: 0989141342
10
Họ và tên: PHẠM THỊ CÚC
Số thẻ: 296170164
Ngày hết hạn: 28/12/2020
Nơi cấp thẻ: Cà Mau
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: phamthicuccm90@gmail.com
Điện thoại: 0944 619 759
11
Họ và tên: PHẠM HOÀNG TRỌNG HIẾU
Số thẻ: 283170228
Ngày hết hạn: 28/12/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: phamhoangtronghieudt@gmail.com
Điện thoại: 0937900287
12
Họ và tên: TRẦN THỊ HOÀNG
Số thẻ: 145170224
Ngày hết hạn: 22/12/2020
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Thai
Email: annee.tran1908@gmail.com; anaee.tran1908@gmail.com
Điện thoại: 01236910234
13
Họ và tên: LÊ ĐĂNG TUẤN
Số thẻ: 275170277
Ngày hết hạn: 22/12/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0908.141439
14
Họ và tên: ĐỖ XUÂN TÀI
Số thẻ: 238170335
Ngày hết hạn: 20/12/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0941694012
15
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH ĐẠT
Số thẻ: 217170146
Ngày hết hạn: 20/12/2020
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0973081525

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch