Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC KHÁNG
Số thẻ: 236110121
Ngày hết hạn: 25/02/2025
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0913302593
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHAN NGUYỄN THANH PHONG
Số thẻ: 154200112
Ngày hết hạn: 24/02/2025
Nơi cấp thẻ: Phú Yên
Ngoại ngữ: English
Email: thanhphong.vietravel@gmail.com
Điện thoại: 0984390104
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH NGA
Số thẻ: 245100104
Ngày hết hạn: 17/02/2025
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ:
Email: thanhnga.nguyen2009@gmail.com
Điện thoại: 0948777556
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN XUÂN THAO
Số thẻ: 136110112
Ngày hết hạn: 17/02/2025
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ: French
Email: reuphong_tbq@yahoo.com
Điện thoại: 0979012818
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: BÙI TRẦN MINH TRIẾT
Số thẻ: 175110104
Ngày hết hạn: 17/02/2025
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ: French
Email: buitriet@yahoo.fr
Điện thoại: 0913.654 900
Thẻ Nội địa
Họ và tên: BÙI HUY CỬ
Số thẻ: 236140160
Ngày hết hạn: 17/02/2025
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0986866994
Thẻ Nội địa
Họ và tên: MAI HỮU HIỆP
Số thẻ: 236170182
Ngày hết hạn: 17/02/2025
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 03503676165
Thẻ Nội địa
Họ và tên: CAO HUY HẢI
Số thẻ: 275200337
Ngày hết hạn: 17/02/2025
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0962.438 842
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VŨ VĂN BÌNH
Số thẻ: 238200393
Ngày hết hạn: 15/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0919262219
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ ĐÌNH TÌNH
Số thẻ: 138200172
Ngày hết hạn: 15/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0985900385
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN BÁ MỪNG
Số thẻ: 110200106
Ngày hết hạn: 14/02/2025
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0943373739
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: CHUNG LÊ KHANG
Số thẻ: 183200159
Ngày hết hạn: 14/02/2025
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ: English
Email: khangle.htv@gmail.com
Điện thoại: 0934.508.070
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ HUY THÀNH
Số thẻ: 145200258
Ngày hết hạn: 12/02/2025
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Thai
Email: kiu.hrm@gmail.com
Điện thoại: 0931930222
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TRƯƠNG
Số thẻ: 133200366
Ngày hết hạn: 11/02/2025
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0947925668
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HOÀNG THỊ LOAN
Số thẻ: 133200368
Ngày hết hạn: 11/02/2025
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0837118898
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch