Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
1
Họ và tên: ĐỖ THỊ LINH
Số thẻ: 138170002
Ngày hết hạn: 17/11/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 01663378678
2
Họ và tên: ĐINH THỊ NGÀ
Số thẻ: 238170332
Ngày hết hạn: 17/11/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0917113344
3
Họ và tên: CAO THANH NAM
Số thẻ: 238170333
Ngày hết hạn: 17/11/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0984569349
4
Họ và tên: NGUYỄN THANH BÌNH
Số thẻ: 145170223
Ngày hết hạn: 13/11/2020
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English, Chinese
Email:
Điện thoại: 0915050924
5
Họ và tên: NGÔ THÀNH LONG
Số thẻ: 258170130
Ngày hết hạn: 13/11/2020
Nơi cấp thẻ: Ninh Thuận
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: ngothanhlong2903@gmail.com
Điện thoại: 0123.455.4177
6
Họ và tên: NGUYỄN HỮU TƯỜNG
Số thẻ: 238170330
Ngày hết hạn: 08/11/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: tuonganh.dlth@gmail.com
Điện thoại: 0944795669
7
Họ và tên: HOÀNG HỒNG ANH
Số thẻ: 238170331
Ngày hết hạn: 08/11/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: honganhdulich86@gmail.com
Điện thoại: 0914243265
8
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ CẨM VINH
Số thẻ: 275170275
Ngày hết hạn: 08/11/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: camvinh.vinhdeloctravel@gmail.com
Điện thoại: 0933.391951
9
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH THƯƠNG
Số thẻ: 175170131
Ngày hết hạn: 06/11/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Email: minhthuongvtvtourist@gmail.com
Điện thoại: 0909.920 525
10
Họ và tên: TRẦN THỊ HÒA
Số thẻ: 275170273
Ngày hết hạn: 03/11/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: dieuhanh@du lịchhuyenthoai.com
Điện thoại: 0916.503 533
11
Họ và tên: LÊ KIM SỸ
Số thẻ: 275170274
Ngày hết hạn: 03/11/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: ceo@legendtravel.com.vn
Điện thoại: 0909.803 801
12
Họ và tên: CAO THÙY DUNG
Số thẻ: 138140145
Ngày hết hạn: 02/11/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0946208088
13
Họ và tên: PHAN MINH HIẾU
Số thẻ: 283170226
Ngày hết hạn: 31/10/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: hieuqtdl@gmail.com
Điện thoại: 0907604409
14
Họ và tên: VŨ NGUYỄN HOÀNG TRUNG
Số thẻ: 294170122
Ngày hết hạn: 26/10/2020
Nơi cấp thẻ: Sóc Trăng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0913890488
15
Họ và tên: TÔ CAM LY
Số thẻ: 296170162
Ngày hết hạn: 25/10/2020
Nơi cấp thẻ: Cà Mau
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0916 633 733

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch