Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
1
Họ và tên: NGUYỄN THANH SƠN
Số thẻ: 296180169
Ngày hết hạn: 18/05/2023
Nơi cấp thẻ: Cà Mau
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: trinhson2408@gmail.com
Điện thoại: 0943 350 758
2
Họ và tên: TRẦN VĂN HƯỚNG
Số thẻ: 133180328
Ngày hết hạn: 14/05/2023
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: tranvanhuongvnm@gmail.com
Điện thoại: 0962550016
3
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ NGÂN
Số thẻ: 233180130
Ngày hết hạn: 14/05/2023
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 01649799566
4
Họ và tên: NGUYỄN VĂN ĐỨC
Số thẻ: 233180131
Ngày hết hạn: 14/05/2023
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: vanducdlk6@gmail.com
Điện thoại: 0965429825
5
Họ và tên: Y THUƯNH
Số thẻ: 162180139
Ngày hết hạn: 14/05/2023
Nơi cấp thẻ: Kon Tum
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: thuunhkrb@gmail.com
Điện thoại: 01684358715
6
Họ và tên: NGUYỄN VĂN DŨNG
Số thẻ: 275180287
Ngày hết hạn: 10/05/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: dungdulich121088@gmail.com
Điện thoại: 0902.378 737
7
Họ và tên: VŨ ĐỨC CƯỜNG
Số thẻ: 175180135
Ngày hết hạn: 04/05/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: duccuong.dldn@gmail.com
Điện thoại: 0908.113 781
8
Họ và tên: TRẦN CHÍ LINH
Số thẻ: 296180168
Ngày hết hạn: 04/05/2023
Nơi cấp thẻ: Cà Mau
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: tranchilinh89@gmail.com
Điện thoại: 0939 789 908
9
Họ và tên: PHẠM THANH HÙNG
Số thẻ: 275180285
Ngày hết hạn: 03/05/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: hungpham21051990@gmail.com
Điện thoại: 0974.395 674
10
Họ và tên: VÕ THỊ CHI
Số thẻ: 275180286
Ngày hết hạn: 03/05/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: chivolbt1603@gmail.com
Điện thoại: 0977.204 413
11
Họ và tên: NGUYỄN VĂN ĐẠO
Số thẻ: 224180182
Ngày hết hạn: 03/05/2023
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0962959172
12
Họ và tên: PHẠM VĂN HIỀN
Số thẻ: 110150358
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: peterhien86@gmail.com
Điện thoại: 01693156062
13
Họ và tên: HOÀNG VIỆT TIẾN
Số thẻ: 110180001
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: hoangviettien6286@gmail.com
Điện thoại: 09687562896
14
Họ và tên: NGUYỄN QUANG SĨ
Số thẻ: 210180001
Ngày hết hạn: 30/04/2023
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: quangsi@gmail.com
Điện thoại: 0964776748
15
Họ và tên: NGUYỄN HỒNG QUÂN
Số thẻ: 224180181
Ngày hết hạn: 27/04/2023
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0987697576

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch