Tổng số hướng dẫn viên: 27329
Thẻ Quốc tế
1
Họ và tên: VÕ NGỌC HUẾ THANH
Số thẻ: 182140159
Ngày hết hạn: 03/03/2026
Nơi cấp thẻ: Tiền Giang
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 7 năm
Thẻ Nội địa
2
Họ và tên: VÕ BẨM
Số thẻ: 246160548
Ngày hết hạn: 03/03/2026
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 5 năm
Thẻ Nội địa
3
Họ và tên: HỒ SỸ TUẤN
Số thẻ: 268210285
Ngày hết hạn: 03/03/2026
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: TRẦN THỊ TRINH
Số thẻ: 146212195
Ngày hết hạn: 03/03/2026
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: NGUYỄN KIM KIỀU MY
Số thẻ: 146212196
Ngày hết hạn: 03/03/2026
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
6
Họ và tên: PHẠM THÀNH TRUNG
Số thẻ: 222210524
Ngày hết hạn: 02/03/2026
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: PHAN THỊ THU DUYÊN
Số thẻ: 148170161
Ngày hết hạn: 26/02/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Nội địa
8
Họ và tên: LÊ KIM TRÚC
Số thẻ: 289210301
Ngày hết hạn: 26/02/2026
Nơi cấp thẻ: An Giang
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
9
Họ và tên: SẠCH TRƯỜNG GIANG
Số thẻ: 248212834
Ngày hết hạn: 26/02/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
10
Họ và tên: TRƯƠNG NGỌC HIẾU
Số thẻ: 248212835
Ngày hết hạn: 26/02/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH THANH
Số thẻ: 148214734
Ngày hết hạn: 26/02/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: PHẠM THỊ LỤA
Số thẻ: 148214735
Ngày hết hạn: 26/02/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Đà Nẵng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
Số thẻ: 146171141
Ngày hết hạn: 24/02/2026
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 4 năm
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THẢO
Số thẻ: 146212193
Ngày hết hạn: 24/02/2026
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: VĂN THỊ NGỌC BÍCH
Số thẻ: 146212194
Ngày hết hạn: 24/02/2026
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: