Tổng số hướng dẫn viên: 23096
Thẻ Nội địa
1
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRANG
Số thẻ: 238180348
Ngày hết hạn: 25/09/2023
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
2
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HÒE
Số thẻ: 201182741
Ngày hết hạn: 25/09/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
3
Họ và tên: TRIỆU HIỀN NHI
Số thẻ: 201182742
Ngày hết hạn: 25/09/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
4
Họ và tên: VƯƠNG HỒNG VĂN
Số thẻ: 201182743
Ngày hết hạn: 25/09/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
5
Họ và tên: NGUYỄN VŨ ĐỨC HƯNG
Số thẻ: 201182744
Ngày hết hạn: 25/09/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
6
Họ và tên: LƯƠNG VĂN THỈNH
Số thẻ: 201120316
Ngày hết hạn: 24/09/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Quốc tế
7
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HUY
Số thẻ: 146120580
Ngày hết hạn: 24/09/2023
Nơi cấp thẻ: Thừa Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 6 năm
Thẻ Nội địa
8
Họ và tên: PHÙNG THỊ THU THẢO
Số thẻ: 201151362
Ngày hết hạn: 24/09/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
9
Họ và tên: PHẠM THỊ THU TRANG
Số thẻ: 201151492
Ngày hết hạn: 24/09/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Nội địa
10
Họ và tên: TRẦN ĐÌNH TUỆ
Số thẻ: 201182735
Ngày hết hạn: 24/09/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
11
Họ và tên: NGUYỄN VĂN ĐẠI
Số thẻ: 201182736
Ngày hết hạn: 24/09/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
12
Họ và tên: HÀ THÙY LINH
Số thẻ: 201182737
Ngày hết hạn: 24/09/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
13
Họ và tên: ĐÀO ANH TUẤN
Số thẻ: 201182738
Ngày hết hạn: 24/09/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
14
Họ và tên: NGUYỄN HẢI TRIỀU
Số thẻ: 201182739
Ngày hết hạn: 24/09/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
15
Họ và tên: NGUYỄN VĂN ĐẠT
Số thẻ: 201182740
Ngày hết hạn: 24/09/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch