Tổng số hướng dẫn viên: 21245
Hướng dẫn viên đang hoạt động: 21239
Hướng dẫn viên tạm dừng hoạt động: 4
Hướng dẫn viên hết hạn thẻ: 2
1
Họ và tên: NGUYỄN THIỆN THỊNH
Số thẻ: 149180014
Ngày hết hạn: 20/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Nam
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 19 ngày
2
Họ và tên: ĐOÀN QUỐC HUY
Số thẻ: 120120152
Ngày hết hạn: 19/05/2023
Nơi cấp thẻ: Lạng Sơn
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 4 tháng, 20 ngày
3
Họ và tên: NGÔ THỊ THANH SANG
Số thẻ: 146150816
Ngày hết hạn: 18/05/2023
Nơi cấp thẻ: Thừa - Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 4 tháng, 18 ngày
4
Họ và tên: Hoàng Văn Tuấn
Số thẻ: 168150217
Ngày hết hạn: 18/05/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 4 tháng, 18 ngày
5
Họ và tên: NGUYỄN MINH TUẤN
Số thẻ: 120180187
Ngày hết hạn: 18/05/2023
Nơi cấp thẻ: Lạng Sơn
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 17 ngày
6
Họ và tên: PHAN KHẢI PHONG
Số thẻ: 168180124
Ngày hết hạn: 18/05/2023
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 17 ngày
7
Họ và tên: NGUYỄN THANH SƠN
Số thẻ: 296180169
Ngày hết hạn: 18/05/2023
Nơi cấp thẻ: Cà Mau
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 17 ngày
8
Họ và tên: HẮC TẤN HOÀI NHI
Số thẻ: 246180690
Ngày hết hạn: 18/05/2023
Nơi cấp thẻ: Thừa - Thiên - Huế
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 17 ngày
9
Họ và tên: NGUYỄN VĂN QUANG
Số thẻ: 146181494
Ngày hết hạn: 18/05/2023
Nơi cấp thẻ: Thừa - Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 17 ngày
10
Họ và tên: PHAN VĂN TÀI
Số thẻ: 146181495
Ngày hết hạn: 18/05/2023
Nơi cấp thẻ: Thừa - Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 17 ngày
11
Họ và tên: DƯƠNG THỊ CÔNG LÝ
Số thẻ: 146181496
Ngày hết hạn: 18/05/2023
Nơi cấp thẻ: Thừa - Thiên - Huế
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 17 ngày
12
Họ và tên: PHÙNG VĂN BẰNG
Số thẻ: 122180678
Ngày hết hạn: 18/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 17 ngày
13
Họ và tên: VŨ THỊ NHUNG
Số thẻ: 122180679
Ngày hết hạn: 18/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Korean
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 17 ngày
14
Họ và tên: NGUYỄN THẾ TÙNG
Số thẻ: 122180680
Ngày hết hạn: 18/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 17 ngày
15
Họ và tên: HÀ TÙNG LÂM
Số thẻ: 122180681
Ngày hết hạn: 18/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 17 ngày
16
Họ và tên: HOÀNG XUÂN CHIẾN
Số thẻ: 222120149
Ngày hết hạn: 17/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 4 tháng, 18 ngày
17
Họ và tên: ĐỖ THỊ THUỲ DƯ
Số thẻ: 191150117
Ngày hết hạn: 17/05/2023
Nơi cấp thẻ: Kiên Giang
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 4 tháng, 17 ngày
18
Họ và tên: VŨ HOÀNG CHƯƠNG
Số thẻ: 137150139
Ngày hết hạn: 17/05/2023
Nơi cấp thẻ: Ninh Bình
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 4 tháng, 17 ngày
19
Họ và tên: VŨ THỊ HỒNG THỦY
Số thẻ: 137180155
Ngày hết hạn: 17/05/2023
Nơi cấp thẻ: Ninh Bình
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Russian
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 16 ngày
20
Họ và tên: BÙI VĂN BÚT
Số thẻ: 122180673
Ngày hết hạn: 17/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 16 ngày
21
Họ và tên: NGUYỄN VŨ THANH TRÚC
Số thẻ: 231180032
Ngày hết hạn: 17/05/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 16 ngày
22
Họ và tên: NGUYỄN DUY KHÁNH
Số thẻ: 131180012
Ngày hết hạn: 17/05/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 16 ngày
23
Họ và tên: HOÀNG ĐÌNH LUYỆN
Số thẻ: 131180013
Ngày hết hạn: 17/05/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 16 ngày
24
Họ và tên: TRẦN THỊ HIẾU
Số thẻ: 131180015
Ngày hết hạn: 17/05/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 16 ngày
25
Họ và tên: NGUYỄN TIẾN KHOA
Số thẻ: 131180016
Ngày hết hạn: 17/05/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 16 ngày
26
Họ và tên: PHÙNG THANH TÙNG
Số thẻ: 122180674
Ngày hết hạn: 17/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 16 ngày
27
Họ và tên: ĐỖ VĂN THÀNH
Số thẻ: 122180675
Ngày hết hạn: 17/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 16 ngày
28
Họ và tên: LÝ MINH KIÊN
Số thẻ: 122180676
Ngày hết hạn: 17/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 16 ngày
29
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHI
Số thẻ: 122180677
Ngày hết hạn: 17/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 16 ngày
30
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TIẾN
Số thẻ: 222180335
Ngày hết hạn: 17/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 16 ngày
31
Họ và tên: NGUYỄN DUY TÁM
Số thẻ: 142180142
Ngày hết hạn: 16/05/2023
Nơi cấp thẻ: Hà Tĩnh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 15 ngày
32
Họ và tên: LÊ THỦY TRIỀU
Số thẻ: 277180223
Ngày hết hạn: 16/05/2023
Nơi cấp thẻ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 15 ngày
33
Họ và tên: HOÀNG VĂN TƯ
Số thẻ: 137180154
Ngày hết hạn: 15/05/2023
Nơi cấp thẻ: Ninh Bình
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 14 ngày
34
Họ và tên: TRƯƠNG ĐÌNH TÂM
Số thẻ: 215180141
Ngày hết hạn: 15/05/2023
Nơi cấp thẻ: Yên Bái
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 14 ngày
35
Họ và tên: TỐNG THỊ THẢO
Số thẻ: 237180185
Ngày hết hạn: 15/05/2023
Nơi cấp thẻ: Ninh Bình
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 14 ngày
36
Họ và tên: VŨ VĂN ĐỨC
Số thẻ: 230180189
Ngày hết hạn: 15/05/2023
Nơi cấp thẻ: Hải Dương
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 14 ngày
37
Họ và tên: VŨ TUẤN VĨ
Số thẻ: 130180157
Ngày hết hạn: 15/05/2023
Nơi cấp thẻ: Hải Dương
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 14 ngày
38
Họ và tên: NGUYỄN VĂN KHẢI
Số thẻ: 130180158
Ngày hết hạn: 15/05/2023
Nơi cấp thẻ: Hải Dương
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 14 ngày
39
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TRỌNG
Số thẻ: 133120216
Ngày hết hạn: 14/05/2023
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 4 tháng, 15 ngày
40
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THUYỆN
Số thẻ: 134150161
Ngày hết hạn: 14/05/2023
Nơi cấp thẻ: Thái Bình
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 3 năm, 4 tháng, 14 ngày
41
Họ và tên: TRẦN VĂN HƯỚNG
Số thẻ: 133180328
Ngày hết hạn: 14/05/2023
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 13 ngày
42
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ NGÂN
Số thẻ: 233180130
Ngày hết hạn: 14/05/2023
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 13 ngày
43
Họ và tên: NGUYỄN VĂN ĐỨC
Số thẻ: 233180131
Ngày hết hạn: 14/05/2023
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 13 ngày
44
Họ và tên: BÙI VĂN TÚ
Số thẻ: 122180669
Ngày hết hạn: 14/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 13 ngày
45
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MAI VÂN
Số thẻ: 122180670
Ngày hết hạn: 14/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 13 ngày
46
Họ và tên: PHẠM THỊ THU HƯƠNG
Số thẻ: 122180671
Ngày hết hạn: 14/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 13 ngày
47
Họ và tên: LÊ VĂN HÙNG
Số thẻ: 122180672
Ngày hết hạn: 14/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 13 ngày
48
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU HUYỀN
Số thẻ: 222180334
Ngày hết hạn: 14/05/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Ninh
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 13 ngày
49
Họ và tên: Y THUƯNH
Số thẻ: 162180139
Ngày hết hạn: 14/05/2023
Nơi cấp thẻ: Kon Tum
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 4 tháng, 13 ngày
50
Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH PHÚ
Số thẻ: 246120196
Ngày hết hạn: 11/05/2023
Nơi cấp thẻ: Thừa - Thiên - Huế
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ 6 năm, 4 tháng, 12 ngày
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch