Tổng số hướng dẫn viên: 25260
Thẻ Nội địa
1
Họ và tên: NGUYỄN VĂN LONG
Số thẻ: 252160194
Ngày hết hạn: 19/07/2024
Nơi cấp thẻ: Bình Định
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
2
Họ và tên: TRẦN HOÀNG ĐIỆP
Số thẻ: 182100113
Ngày hết hạn: 19/07/2024
Nơi cấp thẻ: Tiền Giang
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
3
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRANG THANH
Số thẻ: 182100128
Ngày hết hạn: 19/07/2024
Nơi cấp thẻ: Tiền Giang
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
4
Họ và tên: CÙ VĂN NĂM
Số thẻ: 137100115
Ngày hết hạn: 19/07/2024
Nơi cấp thẻ: Ninh Bình
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: German
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
5
Họ và tên: NGUYỄN VIỆT KHOA
Số thẻ: 137160142
Ngày hết hạn: 19/07/2024
Nơi cấp thẻ: Ninh Bình
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 3 năm
Thẻ Quốc tế
6
Họ và tên: PHẠM THỊ VÂN ANH
Số thẻ: 168190162
Ngày hết hạn: 19/07/2024
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
7
Họ và tên: TRƯƠNG HOÀNG KIẾM
Số thẻ: 268190160
Ngày hết hạn: 19/07/2024
Nơi cấp thẻ: Lâm Đồng
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Nội địa
8
Họ và tên: PHẠM THỊ ANH
Số thẻ: 210190111
Ngày hết hạn: 19/07/2024
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Loại thẻ: Nội địa
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
9
Họ và tên: NGÔ HOÀNG BẢO TRUNG
Số thẻ: 175190140
Ngày hết hạn: 19/07/2024
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ:
Thẻ Quốc tế
10
Họ và tên: HOÀNG MẠNH HÙNG
Số thẻ: 179100201
Ngày hết hạn: 18/07/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
11
Họ và tên: PHAN CAO NHÂN
Số thẻ: 179100230
Ngày hết hạn: 18/07/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
12
Họ và tên: TẠ THỊ KIM ĐANG
Số thẻ: 179100400
Ngày hết hạn: 18/07/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
13
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HIỆP
Số thẻ: 186100121
Ngày hết hạn: 18/07/2024
Nơi cấp thẻ: Vĩnh Long
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: Japanese
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
14
Họ và tên: VÕ THỊ CẨM NHUNG
Số thẻ: 179100444
Ngày hết hạn: 18/07/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: English,French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Thẻ Quốc tế
15
Họ và tên: TRẦN MINH TUẤN
Số thẻ: 179100443
Ngày hết hạn: 18/07/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Hồ Chí Minh
Loại thẻ: Quốc tế
Ngoại ngữ: French
Kinh nghiệm đến ngày cấp thẻ: 9 năm
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch