Ngày 02/8/2019, Sở Du lịch thành phố Hà Nội gửi công văn số 615/SDL-QLLH về việc tổ chức khóa "Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2019".
Ngày 26/6/2019, Sở Du lịch Ninh Bình ban hành công văn số 444/SDL-QLLH về việc tham gia khóa cập nhật kiến thức cho Hướng dẫn viên du lịch năm 2019
Ngày 10/6/2019, Sở Du lịch thành phố Hà Nội gửi công văn số 443/SDL-QLLH về việc tổ chức khóa "Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2019".
Tháng 5/2019, Sở VHTTDL Nam Định gửi công văn số 399/SVHTTDL-QLDL về việc tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch năm 2019
Ngày 8/5/2019, Sở Du lịch thành phố Hà Nội gửi công văn số 329/SDL-QLLH về việc tổ chức khóa "Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2019".
Ngày 06/5/2019, Sở VHTTDL Bắc Giang ban hành ra thông báo số 51/TB-SVHTTDL về việc tổ chức khóa cập nhật kiến thức dành cho hướng dẫn viên du lịch năm 2019.
Ngày 19/4/2019, Sở Du lịch thành phố Hà Nội gửi công văn số 269/SDL-QLLH về việc tổ chức khóa "Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2019".
Ngày 05/4/2019, Sở Du lịch thành phố Hà Nội gửi công văn số 222/SDL-QLLH về việc tổ chức khóa "Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2019".
Ngày 26/3/2019, Trường Đại học Khánh Hòa ban hành công văn số 222/ĐHKH về việc tổ chức thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế
Ngày 25/3/2019 trường  Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng ban hành công văn số 70/CĐDLĐN về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ lớp hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế.
Ngày 14/02/2019, Sở Du lịch thành phố Hà Nội gửi công văn số 97/SDL-QLLH về việc tổ chức khóa "Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế".
Ngày 06/12/2018 trường Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội đã gửi đề án lên Tổng Cục Du lịch xin lịch tổ chức thi du lịch tháng 1 và tháng 2 năm 2019
Ngày 16/10/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ gửi công văn số 703/SVHTTDL-QLDL về việc tổ chức khóa "Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch" từ ngày 12 - 14/12/2018.
Ngày 12/03/2018, Tổng cục Du lịch ra Quyết định Số 92/QĐ-TCDL ban hành quy định về cấu trúc và dung lượng đề thi nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Ngày 9/8/2018, Sở Du lịch thành phố Hà Nội gửi công văn số 607/SDL-QLLH về việc tổ chức khóa "Cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế" từ ngày 26 - 28/9/2018.
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch