Quyết định số 751/TCDL-LH về việc mở các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Cập nhật:15/10/2009 15:02:29
Tổng cục Du lịch đồng ý với đề nghị của trường Đại học KHXH Nhân văn, ĐHQG Hà Nội về việc mở các khóa đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch


 Xem toàn văn quyết định trong tài liệu đính kèm

Nguồn: TCDL
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch