Công văn số 1436/TCDL-LH V/v mở các khóa đạo tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Cập nhật:10/11/2015 08:44:02
Kính gửi: Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và du lịch Sài Gòn

Thực hiện Điểm đ, Khoản 1, Mục III Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 "Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tạiViệt Nam,..

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm.

Nguồn: TCDL
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch