Thông báo số 558/SDL-QLLH về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho Hướng dẫn viên
Cập nhật:06/07/2016 15:06:06
Ngày 04 tháng 7 năm 2016, Sở Du Lịch Hà Nội đã ra thông báo số 558/SDL-QLLH về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho Hướng dẫn viên.    

Nội dung chi tiết của thông báo xem tại đây.

Nguồn: Sở DL Hà Nội
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch