Trường Đại học Dân lập Văn Lang
Cập nhật: 07/06/2016 16:02:25
Địa chỉ: Khoa Du lịch: 233A, Phan Văn Trị, P11, Quận BT
Điện thoại: 0908876486
Fax: (84.8) 38369716
Website: http://www.vanlanguni.edu.vn/
Công văn ủy quyền số: 1031/TCDL-LH   Ngày cấp: 18/10/2011

Sứ mạng Trường Đại học Dân lập Văn Lang - Đại học Tư thục, Cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa sở hữu - đảm bảo cung cấp có uy tín và chuẩn mực những dịch vụ về đào tạo và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ, kinh tế, xã hội-nhân văn và mỹ thuật ứng dụng nhằm đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng cao và chuyển giao những thành quả nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo, tái đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ về các lĩnh vực: kinh tế, thương mại, tài chính, kế toán, ngoại ngữ, tin học và các ngành khoa học ứng dụng … để góp phần xây dựng một đội ngũ trí thức, chuyên viên kỹ thuật và quản lý kinh tế có trình độ nghiệp vụ cao, phẩm chất tốt nhằm đáp ứng hữu hiệu công cuộc phát triển kinh tế và khoa học, công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước.

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch