Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
256
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG
Số thẻ: 138100109
Ngày hết hạn: 04/08/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: vietnamtravelguide@hotmail.com
Điện thoại: 0986098636
257
Họ và tên: HOÀNG QUỐC ANH
Số thẻ: 138100110
Ngày hết hạn: 03/08/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0942727557
258
Họ và tên: VŨ VĂN TOAN
Số thẻ: 138100102
Ngày hết hạn: 01/08/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: vutoan79@gmail.com
Điện thoại: 0912965545
259
Họ và tên: LÊ VĂN TOÀN
Số thẻ: 138100112
Ngày hết hạn: 01/08/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Email: levantoan1982@gmail.com
Điện thoại: 0979362775
260
Họ và tên: LÊ PHÚ KHÁNH
Số thẻ: 238160272
Ngày hết hạn: 28/07/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: khanhdonghai.th@gmail.com
Điện thoại: 01693007555
261
Họ và tên: LÊ ANH TUẤN
Số thẻ: 138160150
Ngày hết hạn: 25/07/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0979853678
262
Họ và tên: PHẠM VĂN KIÊN
Số thẻ: 138100101
Ngày hết hạn: 21/07/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: kientk@gmail.com
Điện thoại: 0989339200
263
Họ và tên: TRỊNH TRỌNG ĐẠI
Số thẻ: 138100104
Ngày hết hạn: 19/07/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0948575777
264
Họ và tên: HOÀNG THÀNH ĐIỆP
Số thẻ: 138100108
Ngày hết hạn: 18/07/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: French
Email:
Điện thoại: 0985131002
265
Họ và tên: LÊ VĂN CẢNH
Số thẻ: 138100105
Ngày hết hạn: 14/07/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0982789165
266
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THÀNH
Số thẻ: 238160271
Ngày hết hạn: 08/07/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: tuoitrevanthanh@gmail.com
Điện thoại: 0919091366
267
Họ và tên: CHÂU QUANG ĐIỀN
Số thẻ: 183100112
Ngày hết hạn: 22/06/2019
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English, Russian
Email: cqdien@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0913886086
268
Họ và tên: NGUYỄN THỊ SINH
Số thẻ: 238160270
Ngày hết hạn: 15/06/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: linhchixnh114@gmail.com
Điện thoại: 0919046889
269
Họ và tên: TRƯƠNG CÔNG TUẤN
Số thẻ: 238160269
Ngày hết hạn: 07/06/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0982017980
270
Họ và tên: NGUYỄN MINH HIỆU
Số thẻ: 238130194
Ngày hết hạn: 06/06/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: hieuvnh@gmail.com
Điện thoại: 0966835307

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch