Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
256
Họ và tên: NÔNG THỊ THU
Số thẻ: 104160117
Ngày hết hạn: 01/04/2019
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Email: minhthucb88@gmail.com
Điện thoại: 0964870807
257
Họ và tên: LƯU THỊ NGA
Số thẻ: 204160116
Ngày hết hạn: 28/03/2019
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: luuthihanh160984@gmail.com
Điện thoại: 01247228688
258
Họ và tên: ĐINH VĂN NGÂN GIANG
Số thẻ: 294160117
Ngày hết hạn: 22/03/2019
Nơi cấp thẻ: Sóc Trăng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: dinhgiangdl@gmail.com
Điện thoại: 01225839892
259
Họ và tên: NGÔ VĂN DŨNG
Số thẻ: 238160256
Ngày hết hạn: 10/03/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: anhdung20101988@gmail.com
Điện thoại: 0963518128
260
Họ và tên: LÊ THỊ LAN
Số thẻ: 138160149
Ngày hết hạn: 01/03/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0986061088
261
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM CHI
Số thẻ: 145160194
Ngày hết hạn: 01/03/2019
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Thai
Email: minnyvn@gmail.com
Điện thoại: 0935561333
262
Họ và tên: NGUYỄN VIẾT KIÊN
Số thẻ: 238160255
Ngày hết hạn: 19/02/2019
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0978666771
263
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TUYẾT
Số thẻ: 204160115
Ngày hết hạn: 21/01/2019
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 01676483608
264
Họ và tên: LÝ TIẾN ĐẠT
Số thẻ: 204160114
Ngày hết hạn: 07/01/2019
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: datcbvn2811@gmail.com
Điện thoại: 0947.824.568
265
Họ và tên: ĐỖ THỊ HÔNG
Số thẻ: 238150254
Ngày hết hạn: 31/12/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: haituyet90@gmail.com
Điện thoại: 0982765906
266
Họ và tên: BÙI THỊ PHƯỢNG
Số thẻ: 238150253
Ngày hết hạn: 23/12/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: buiphuonghd36@gmail.com
Điện thoại: 0915161013
267
Họ và tên: HOÀNG THỊ NỞ
Số thẻ: 238150252
Ngày hết hạn: 22/10/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: linhno1993@gmail.com
Điện thoại: 01677593806
268
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HẰNG
Số thẻ: 238150251
Ngày hết hạn: 14/10/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: nguyenhang8747@gmail.com
Điện thoại: 0912302587
269
Họ và tên: PHẠM VĂN THÀNH
Số thẻ: 138150148
Ngày hết hạn: 01/10/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Email: phamvanthanhls@gmail.com
Điện thoại: 01248480014
270
Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Số thẻ: 294150116
Ngày hết hạn: 15/09/2018
Nơi cấp thẻ: Sóc Trăng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: phuongdlbx@gmail.com
Điện thoại: 0939762383

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch