Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐỖ THỊ HƯƠNG
Số thẻ: 238170321
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0983054778
Thẻ Nội địa
Họ và tên: BÙI VĂN VIẾT
Số thẻ: 238170322
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: buiviet939@gmail.com
Điện thoại: 0986730888
Thẻ Nội địa
Họ và tên: DƯƠNG XUÂN THỌ
Số thẻ: 238170323
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: mcdinhtho@gmail.com
Điện thoại: 0965920491
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: MAI VĂN CẢNH
Số thẻ: 138170001
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email: maicanh1977@gmail.com
Điện thoại: 0949128565
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ MINH ĐỨC
Số thẻ: 238170324
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: leminhducvhnt@gmail.com
Điện thoại: 01638023799
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH TIẾN
Số thẻ: 238170325
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: nguyendinhtiendl@gmail.com
Điện thoại: 0978023109
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ HỒNG
Số thẻ: 238170326
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: htkyniem1@gmail.com
Điện thoại: 01694816086
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM VIẾT CƯƠNG
Số thẻ: 238170327
Ngày hết hạn: 25/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: phamvietcuong.ts4@gmail.com
Điện thoại: 0938989789
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TƯ
Số thẻ: 145170220
Ngày hết hạn: 24/08/2020
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: English
Email: nguyenhoanggiabao333@gmail.com
Điện thoại: 0962877455
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN ĐĂNG TRƯỜNG
Số thẻ: 238170320
Ngày hết hạn: 22/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: truongxuyenviet@gmail.com
Điện thoại: 0915828646
Thẻ Nội địa
Họ và tên: MAI XUÂN HIỆU
Số thẻ: 238170319
Ngày hết hạn: 21/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: maixuanhieu.1990@gmail.com
Điện thoại: 0979012582
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY NGA
Số thẻ: 283170223
Ngày hết hạn: 21/08/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email: Ngabentre11@gmail.com
Điện thoại: 0944499950
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐẶNG HOÀNG PHÚC
Số thẻ: 283170224
Ngày hết hạn: 21/08/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0971639790
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VĂN XUÂN
Số thẻ: 275170267
Ngày hết hạn: 18/08/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0985.067616
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VŨ THỊ MỸ TRINH
Số thẻ: 275170266
Ngày hết hạn: 17/08/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: mytrinh2210@gmail.com
Điện thoại: 0933.395 484
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch