Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
256
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THẮNG
Số thẻ: 238150237
Ngày hết hạn: 12/01/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: vietthangguide
Điện thoại: 0974986596
257
Họ và tên: NÔNG THU LAN
Số thẻ: 104150110
Ngày hết hạn: 08/01/2018
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: thulannong@gmail.com
Điện thoại: 01278454383
258
Họ và tên: NGUYỄN TIẾN GIÁP
Số thẻ: 238140236
Ngày hết hạn: 25/11/2017
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0986183585
259
Họ và tên: CAO THÙY DUNG
Số thẻ: 138140145
Ngày hết hạn: 18/11/2017
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 01675204020
260
Họ và tên: LÊ NGỌC KHANH
Số thẻ: 138110129
Ngày hết hạn: 14/11/2017
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Russian, Russian
Email:
Điện thoại: 0943042748
261
Họ và tên: PHẠM THỊ LIÊN
Số thẻ: 238140232
Ngày hết hạn: 12/11/2017
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 01675802582
262
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC LONG
Số thẻ: 238140234
Ngày hết hạn: 11/11/2017
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0988610715
263
Họ và tên: ĐỖ THỊ TIÊN
Số thẻ: 238140235
Ngày hết hạn: 10/11/2017
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 1682925568

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch