Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
346
Họ và tên: BÙI VĂN NAM
Số thẻ: 238150249
Ngày hết hạn: 20/07/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0919332369
347
Họ và tên: NÔNG THỊ NGUYỆT
Số thẻ: 204120104
Ngày hết hạn: 15/07/2018
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0919 749 749
348
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THỦY
Số thẻ: 204120107
Ngày hết hạn: 15/07/2018
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 01692 272 662
349
Họ và tên: NÔNG THỊ NHUNG
Số thẻ: 204150111
Ngày hết hạn: 15/07/2018
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 01628 143 412
350
Họ và tên: LÊ VĂN ĐÔNG
Số thẻ: 238150248
Ngày hết hạn: 17/06/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0916621998
351
Họ và tên: ĐẶNG ĐÌNH CƯỜNG
Số thẻ: 138150147
Ngày hết hạn: 17/06/2018
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 01638040483

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch