Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VŨ VĂN TÙNG
Số thẻ: 231180042
Ngày hết hạn: 04/06/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0983874030
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐỒNG THỊ HÀ
Số thẻ: 131180020
Ngày hết hạn: 04/06/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Ngoại ngữ: English
Email: hahp13384@gmail.com
Điện thoại:
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM ANH
Số thẻ: 283150183
Ngày hết hạn: 28/05/2023
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0964885921
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VĂN ĐÔNG
Số thẻ: 236180007
Ngày hết hạn: 25/05/2023
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ:
Email: nguyenduyen20061989@gmail.com
Điện thoại: 0943599962
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LƯU VĂN TUẤN
Số thẻ: 236180008
Ngày hết hạn: 25/05/2023
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ:
Email: luutuan0307@gmail.com
Điện thoại: 0912270065
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRỊNH VĂN NGỌC
Số thẻ: 136180000
Ngày hết hạn: 25/05/2023
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ: Chinese
Email: trinhngoc2010@gmail.com
Điện thoại: 0966972824
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HỒ ĐỨC CÔNG
Số thẻ: 275180288
Ngày hết hạn: 24/05/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0936 749 945
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHẠM ĐỨC DOANH
Số thẻ: 124180311
Ngày hết hạn: 24/05/2023
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0986229776
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐỖ VIẾT TÂM
Số thẻ: 224180184
Ngày hết hạn: 22/05/2023
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0902045949
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH
Số thẻ: 124180310
Ngày hết hạn: 22/05/2023
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 01258685828
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THANH SƠN
Số thẻ: 296180169
Ngày hết hạn: 18/05/2023
Nơi cấp thẻ: Cà Mau
Ngoại ngữ: English
Email: trinhson2408@gmail.com
Điện thoại: 0943 350 758
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN VĂN HƯỚNG
Số thẻ: 133180328
Ngày hết hạn: 14/05/2023
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: English
Email: tranvanhuongvnm@gmail.com
Điện thoại: 0962550016
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ NGÂN
Số thẻ: 233180130
Ngày hết hạn: 14/05/2023
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 01649799566
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VĂN ĐỨC
Số thẻ: 233180131
Ngày hết hạn: 14/05/2023
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ:
Email: vanducdlk6@gmail.com
Điện thoại: 0965429825
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Y THUƯNH
Số thẻ: 162180139
Ngày hết hạn: 14/05/2023
Nơi cấp thẻ: Kon Tum
Ngoại ngữ: English
Email: thuunhkrb@gmail.com
Điện thoại: 01684358715
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch