Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: CAO THỊ HƯƠNG
Số thẻ: 238180346
Ngày hết hạn: 14/09/2023
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Caohuong2501@gmail.com
Điện thoại: 0988928315
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HÀ TẤN CƯƠNG
Số thẻ: 238180347
Ngày hết hạn: 14/09/2023
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Sulichtathaco@gmail.com
Điện thoại: 0979858575
Thẻ Nội địa
Họ và tên: MAI THỊ THANH TRANG
Số thẻ: 236180195
Ngày hết hạn: 14/09/2023
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ:
Email: maithanhtrangnd@gmail.com
Điện thoại: 0977852867
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ THÀNH TRUNG
Số thẻ: 192180324
Ngày hết hạn: 14/09/2023
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: trungreise88@gmail.com
Điện thoại: 0908.589.223
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN VIẾT LUẬN
Số thẻ: 110180005
Ngày hết hạn: 14/09/2023
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: English
Email: nguyenvietluan@gmail.com
Điện thoại: 0982307967
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ CÔNG TÂM
Số thẻ: 238180345
Ngày hết hạn: 12/09/2023
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: tamthieuvien@gmail.com
Điện thoại: 01687362726
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HOÀNG THỌ NGHĨA
Số thẻ: 236180194
Ngày hết hạn: 12/09/2023
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ:
Email: diepnguyendl@gmail.com
Điện thoại: 0917556279
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VŨ VĂN THANH
Số thẻ: 217180150
Ngày hết hạn: 12/09/2023
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0986 722533
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
Số thẻ: 217180151
Ngày hết hạn: 12/09/2023
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0978422163
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHÙNG CÔNG VĂN
Số thẻ: 231150296
Ngày hết hạn: 11/09/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Ngoại ngữ:
Email: congvan.hp@gmail.com
Điện thoại: 01299481982
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHÙNG ĐỨC TRUNG
Số thẻ: 164120110
Ngày hết hạn: 10/09/2023
Nơi cấp thẻ: Gia Lai
Ngoại ngữ: French, English
Email: phungductrung81@gmail.com
Điện thoại: 0985561474
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
Số thẻ: 110180003
Ngày hết hạn: 10/09/2023
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0974008565
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VÀNG VĂN THUỶ
Số thẻ: 110180004
Ngày hết hạn: 10/09/2023
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email: vangthuyta1@gmail.com
Điện thoại: 0987220019
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ YẾN
Số thẻ: 238180344
Ngày hết hạn: 07/09/2023
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: yendl0384@gmail.com
Điện thoại: 0936336995
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HÀ DUY HÀ
Số thẻ: 231150292
Ngày hết hạn: 31/08/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Ngoại ngữ:
Email: haduyha@gmail.com
Điện thoại: 0976119822
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch