Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN MINH TÂN
Số thẻ: 292160475
Ngày hết hạn: 08/04/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: nguyen.minh.tan15021992@gmail.com
Điện thoại: 0932887991
Thẻ Nội địa
Họ và tên: CHÂU QUỐC TUẤN
Số thẻ: 292160476
Ngày hết hạn: 08/04/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: tuanrautourguide@gmail.com
Điện thoại: 0967.999.829
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHẠM THỊ DIỄM PHÚC
Số thẻ: 192190356
Ngày hết hạn: 08/04/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: French
Email:
Điện thoại: 0964.345.506
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN NGỌC ANH TÀI
Số thẻ: 192190355
Ngày hết hạn: 08/04/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: anhtaictvn@gmail.com
Điện thoại: 0915.842.515
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRƯƠNG PHAN GIANG THANH
Số thẻ: 292190787
Ngày hết hạn: 08/04/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: giangthanhtdu@gmail.com
Điện thoại: 0869.215.213
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN ANH TUẤN
Số thẻ: 292190786
Ngày hết hạn: 08/04/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: trananhtuan01011994@gmail.com
Điện thoại: 0919.861.640
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGÔ HOÀNG XUÂN LỘC
Số thẻ: 292190785
Ngày hết hạn: 08/04/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: carolngo94@gmail.com
Điện thoại: 0369.064.585
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TÀI
Số thẻ: 292190784
Ngày hết hạn: 08/04/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: nguyenvantai@gmail.com
Điện thoại: 0762.633.328
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ YẾN NGỌC
Số thẻ: 292190783
Ngày hết hạn: 08/04/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: nguyenngoc28021997@gmail.com
Điện thoại: 0835.693.381
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ TAM ĐA
Số thẻ: 292190782
Ngày hết hạn: 08/04/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0939.279.282
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VĂN THIÊN HƯNG
Số thẻ: 145190242
Ngày hết hạn: 08/04/2024
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: English
Email: phamgiang230915@gmail.com
Điện thoại: 0944420629
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: THÁI THỊ MAI HƯƠNG
Số thẻ: 145160195
Ngày hết hạn: 05/04/2024
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Thai
Email: maihuong_dh85@yahoo.com
Điện thoại: 0943 570 575
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HOÀNG ĐÌNH MINH
Số thẻ: 267190101
Ngày hết hạn: 05/04/2024
Nơi cấp thẻ: Đắc Nông
Ngoại ngữ:
Email: hoangminhtourist@gmail.com
Điện thoại: 0962393434
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HÀN VIẾT TRUNG
Số thẻ: 238190366
Ngày hết hạn: 04/04/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: huunghitour.hantrung@gmail.com
Điện thoại: 0349832833
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ VĂN VƯỢNG
Số thẻ: 238190367
Ngày hết hạn: 04/04/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Dulichachau.sale2@gmail.com
Điện thoại: 0915277167
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch