Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
31
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY NGA
Số thẻ: 283170223
Ngày hết hạn: 21/08/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: Ngabentre11@gmail.com
Điện thoại: 0944499950
32
Họ và tên: ĐẶNG HOÀNG PHÚC
Số thẻ: 283170224
Ngày hết hạn: 21/08/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0971639790
33
Họ và tên: NGUYỄN VĂN XUÂN
Số thẻ: 275170267
Ngày hết hạn: 18/08/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0985.067616
34
Họ và tên: VŨ THỊ MỸ TRINH
Số thẻ: 275170266
Ngày hết hạn: 17/08/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: mytrinh2210@gmail.com
Điện thoại: 0933.395 484
35
Họ và tên: DƯƠNG ĐÌNH TRƯỜNG
Số thẻ: 127140143
Ngày hết hạn: 16/08/2020
Nơi cấp thẻ: Bắc Ninh
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: tuantruongtravell@gmail.com; batdongsantruong@gmail.com
Điện thoại: 0986200307
36
Họ và tên: LÊ THỊ NGỌC TRÂN
Số thẻ: 283140172
Ngày hết hạn: 16/08/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0907694071
37
Họ và tên: QUÁCH VĂN LINH
Số thẻ: 238170318
Ngày hết hạn: 15/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: quachvanlinh1@gmail.com
Điện thoại: 0978714959
38
Họ và tên: HÀ VĂN TUẤN
Số thẻ: 238170317
Ngày hết hạn: 11/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0974555176
39
Họ và tên: VĂN MỸ NHAN
Số thẻ: 193170109
Ngày hết hạn: 09/08/2020
Nơi cấp thẻ: Hậu Giang
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0903923889
40
Họ và tên: DIỆP THẾ KHẢI
Số thẻ: 193170110
Ngày hết hạn: 09/08/2020
Nơi cấp thẻ: Hậu Giang
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0903937348
41
Họ và tên: DIỆP KIỆT
Số thẻ: 193170111
Ngày hết hạn: 09/08/2020
Nơi cấp thẻ: Hậu Giang
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0938873372
42
Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH HUỆ
Số thẻ: 138110128
Ngày hết hạn: 06/08/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0912080003
43
Họ và tên: PHAN ĐỨC HUY
Số thẻ: 158170128
Ngày hết hạn: 31/07/2020
Nơi cấp thẻ: Ninh Thuận
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: sales@ninhchuexplorer.com
Điện thoại: 02593520002
44
Họ và tên: PHẠM THỊ THỦY
Số thẻ: 238170316
Ngày hết hạn: 25/07/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: thuyphamvqg@gmail.com
Điện thoại: 01646628383
45
Họ và tên: TRỊNH MAI TRIỆU
Số thẻ: 275170265
Ngày hết hạn: 19/07/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: trinhmaitrieu@gmail.com
Điện thoại: 0124 214 9489

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch