Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐÀO ĐÌNH DUY TÌNH
Số thẻ: 275150217
Ngày hết hạn: 14/01/2024
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: daodinhduytinh@gmail.com
Điện thoại: 0962 877 524
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN CHÍ TÌNH
Số thẻ: 292190763
Ngày hết hạn: 14/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: nguyenchitinh0113@gmail.com
Điện thoại: 0974.953.431
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ LUYẾN
Số thẻ: 192190347
Ngày hết hạn: 14/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: nguyenthiluyen111294@gmail.com
Điện thoại: 0969.399.260
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHAN THỊ BÍCH NGỌC
Số thẻ: 192190348
Ngày hết hạn: 14/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: rainiepan95@gmail.com
Điện thoại: 0976.356.640
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THÚY ÁI
Số thẻ: 292190759
Ngày hết hạn: 14/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: thuyaitourguide@gmail.com
Điện thoại: 0968.788.832
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐOÀN THỊ MỸ LINH
Số thẻ: 292190760
Ngày hết hạn: 14/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: linhlemlinh2311@gmail.com
Điện thoại: 0356.240.029
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VÕ TUẤN ANH
Số thẻ: 292190761
Ngày hết hạn: 14/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: votuananh557@gmail.com
Điện thoại: 0939.100.557
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ HOÀNG THANH
Số thẻ: 292190762
Ngày hết hạn: 14/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: tourguidestt@gmail.com
Điện thoại: 0939.926.859
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐỖ VĂN TÀI
Số thẻ: 192190346
Ngày hết hạn: 14/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: dovantai0801@gmail.com
Điện thoại: 0902.240.124
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TẠ VĂN HIỂN
Số thẻ: 110150380
Ngày hết hạn: 09/01/2024
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0966017985
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHẠM THỊ THỦY TIÊN
Số thẻ: 192150198
Ngày hết hạn: 09/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ: French
Email: phamthithuytien1210@gmail.com
Điện thoại: 0984806454
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN QUANG HƯNG
Số thẻ: 145190238
Ngày hết hạn: 09/01/2024
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Thai
Email: haywe1210@gmail.com
Điện thoại: 0837809075
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HOÀNG VĂN THƯƠNG
Số thẻ: 110190104
Ngày hết hạn: 09/01/2024
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0986352459
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TRÍ
Số thẻ: 292190758
Ngày hết hạn: 09/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: vantringuyen1210@gmail.com
Điện thoại: 0948.886.735
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VŨ TƯỜNG THÁI BẢO
Số thẻ: 292190756
Ngày hết hạn: 09/01/2024
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: taydotravel@gmail.com
Điện thoại: 0946.433.567
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch