Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
31
Họ và tên: NÔNG THU LAN
Số thẻ: 104150110
Ngày hết hạn: 16/01/2023
Nơi cấp thẻ: Cao Bằng
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: thulannong@gmail.com
Điện thoại: 01278454383
32
Họ và tên: LÝ QUỐC TOẢN
Số thẻ: 275150219
Ngày hết hạn: 15/01/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: quoctoanv2@gmail.com
Điện thoại: 0904.400 039
33
Họ và tên: LÊ THANH SANG
Số thẻ: 275180279
Ngày hết hạn: 15/01/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: lesangtravel@gmail.com
Điện thoại: 0913.787 647
34
Họ và tên: NGUYỄN MINH NHỰT
Số thẻ: 275180280
Ngày hết hạn: 15/01/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: minhnhuthdvdl@gmail.com
Điện thoại: 0963.392 472
35
Họ và tên: VŨ QUỐC ANH HÀO
Số thẻ: 275180281
Ngày hết hạn: 15/01/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: vuanhhaohd@gmail.com
Điện thoại: 0123.508 2129
36
Họ và tên: DƯƠNG VĂN THẮNG
Số thẻ: 296180165
Ngày hết hạn: 15/01/2023
Nơi cấp thẻ: Cà Mau
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0949 470 494
37
Họ và tên: LƯƠNG THỊ MỘNG TRINH
Số thẻ: 282180375
Ngày hết hạn: 11/01/2023
Nơi cấp thẻ: Tiền Giang
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 01668779910
38
Họ và tên: PHẠM BÁ LUÂN
Số thẻ: 275180278
Ngày hết hạn: 10/01/2023
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: phambaluan1988@gmail.com
Điện thoại: 090 242 9740
39
Họ và tên: TRƯƠNG ĐỨC TOÀN
Số thẻ: 193180000
Ngày hết hạn: 08/01/2023
Nơi cấp thẻ: Hậu Giang
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: truongductoan89@gmail.com
Điện thoại: 0908047246
40
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NỠ
Số thẻ: 245180001
Ngày hết hạn: 05/01/2023
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: hoanuirung.huonglinh@gmail.com
Điện thoại: 01672327899
41
Họ và tên: NGUYỄN TIẾN GIÁP
Số thẻ: 238180002
Ngày hết hạn: 29/01/2021
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: Giaptourism@gmail.com
Điện thoại: 0986183585
42
Họ và tên: LÊ THỊ DUNG
Số thẻ: 238180000
Ngày hết hạn: 26/01/2021
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0976955016
43
Họ và tên: NGUYỄN QUANG VĨNH
Số thẻ: 238120143
Ngày hết hạn: 24/01/2021
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: QuangVinh2509@gmail.com
Điện thoại: 0989141342
44
Họ và tên: BÙI THANH QUÝ
Số thẻ: 217180147
Ngày hết hạn: 15/01/2021
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0984422590
45
Họ và tên: PHẠM THỊ CÚC
Số thẻ: 296170164
Ngày hết hạn: 28/12/2020
Nơi cấp thẻ: Cà Mau
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: phamthicuccm90@gmail.com
Điện thoại: 0944 619 759

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch