Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHẠM NGUYỄN NHẬT TIẾN
Số thẻ: 283180231
Ngày hết hạn: 20/06/2023
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0939930879
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG
Số thẻ: 231120154
Ngày hết hạn: 19/06/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Ngoại ngữ:
Email: thuyduong825@gmail.com
Điện thoại: 0986200447
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HOÀNG THỊ HUỆ
Số thẻ: 231120163
Ngày hết hạn: 19/06/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Ngoại ngữ:
Email: huehoang1990@gmail.com
Điện thoại: 0985157990
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐOÀN THỊ TỐ LINH
Số thẻ: 131180023
Ngày hết hạn: 19/06/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 01662293309
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VĂN TUẤN
Số thẻ: 231180047
Ngày hết hạn: 19/06/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0979966253
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHAN ANH TUẤN
Số thẻ: 231180048
Ngày hết hạn: 19/06/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0912030601
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN VĂN NGHIỆP
Số thẻ: 296180170
Ngày hết hạn: 18/06/2023
Nơi cấp thẻ: Cà Mau
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0949 474 699
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐINH TẤN VŨ
Số thẻ: 296180171
Ngày hết hạn: 18/06/2023
Nơi cấp thẻ: Cà Mau
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0947 590 597
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ THỊ TUYẾT TRINH
Số thẻ: 152180146
Ngày hết hạn: 18/06/2023
Nơi cấp thẻ: Bình Định
Ngoại ngữ: English
Email: ltttuyettrinh@gmail.com
Điện thoại: 0935028018
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VŨ VĂN HẢI
Số thẻ: 110150359
Ngày hết hạn: 15/06/2023
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: English
Email: vuhaitravel@gmail.com
Điện thoại: 01229257895
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN BÁ NGHĨA
Số thẻ: 238180336
Ngày hết hạn: 14/06/2023
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Nghiafc@gmail.com
Điện thoại: 01669201727
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HOÀNG THỊ THANH HƯƠNG
Số thẻ: 101184517
Ngày hết hạn: 13/06/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hà Nội
Ngoại ngữ: Japanese
Email: huonghttadaima@gmail.com
Điện thoại: 0915217172
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN THỊ ÁNH
Số thẻ: 231180044
Ngày hết hạn: 12/06/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Ngoại ngữ:
Email: anhtran.tran869@gmail.com
Điện thoại: 0988122186
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VŨ DUY CHINH
Số thẻ: 231180045
Ngày hết hạn: 12/06/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Ngoại ngữ:
Email: mr.chinh.hbt@gmail.com
Điện thoại: 01646778626
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN THỊ YẾN
Số thẻ: 231180046
Ngày hết hạn: 12/06/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Ngoại ngữ:
Email: tranthiyen88@gmail.com
Điện thoại: 01663133412
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch