Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: QUÁCH VĂN NGHI
Số thẻ: 292190800
Ngày hết hạn: 05/06/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: quachvannghi20081997@gmail.com
Điện thoại: 0912.595.406
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐINH THỊ KIM HỒNG
Số thẻ: 183190155
Ngày hết hạn: 04/06/2024
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ: English
Email: dinhong2015@gmail.com
Điện thoại: 0938072747
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VŨ THỊ HOÀI PHƯƠNG
Số thẻ: 164190119
Ngày hết hạn: 03/06/2024
Nơi cấp thẻ: Gia Lai
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0964331441
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LẠI PHI LONG
Số thẻ: 275190305
Ngày hết hạn: 03/06/2024
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: philonglai258@gmail.com
Điện thoại: 0566.409 433
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN NHẬT CẦU
Số thẻ: 275190304
Ngày hết hạn: 31/05/2024
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: dulichnhatnguyen@gmail.com
Điện thoại: 0947.101 879
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HỒ TUẤN KIỆT
Số thẻ: 138120131
Ngày hết hạn: 30/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: French, English
Email: tuankiet663@gmail.com
Điện thoại: 0912582402
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LƯƠNG THỊ TƯỚI
Số thẻ: 238130176
Ngày hết hạn: 30/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0973365694
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ VĂN ĐÔNG
Số thẻ: 238150248
Ngày hết hạn: 30/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0916621998
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ THỊ LAN
Số thẻ: 138160149
Ngày hết hạn: 30/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0986061088
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ BỈNH TRƯỜNG
Số thẻ: 138190160
Ngày hết hạn: 30/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0979476843
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN VIỆT TRUNG
Số thẻ: 292130257
Ngày hết hạn: 29/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0984 363 877; 0902.641.579
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN TRỌNG NGHIÊM
Số thẻ: 292150453
Ngày hết hạn: 29/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: nghiemnguyen160492@gmail.com
Điện thoại: 0907664898
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN HẢI ĐĂNG
Số thẻ: 292160467
Ngày hết hạn: 29/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: nguyenhaidanghdv@gmail.com
Điện thoại: 0909040054
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHẠM VĂN HIẾU
Số thẻ: 192160207
Ngày hết hạn: 29/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: pvhieu88@gmail.com
Điện thoại: 0939702599
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: THẠCH PHOL
Số thẻ: 192160208
Ngày hết hạn: 29/05/2024
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: Cambodian
Email: thachphol88@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0911.961.122
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch