Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN TRỊNH ĐIỂN
Số thẻ: 245210225
Ngày hết hạn: 07/07/2026
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ:
Email: ngtrinhdien@gmail.com
Điện thoại: 0905544001
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN DUY TẠO
Số thẻ: 292210968
Ngày hết hạn: 05/07/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: duytao71@gmail.com
Điện thoại: 0908.071.081
Thẻ Nội địa
Họ và tên: VÕ THỊ TUYẾT SƯƠNG
Số thẻ: 245210223
Ngày hết hạn: 24/06/2026
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ:
Email: suong.dtstravel@gmail.com
Điện thoại: 0981164804
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HOÀNG VIỆT HÀ
Số thẻ: 214210101
Ngày hết hạn: 22/06/2026
Nơi cấp thẻ: Sơn La
Ngoại ngữ:
Email: vietha0989@gmail.com
Điện thoại: 0842.842.389
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NÔNG TIẾN LẬP
Số thẻ: 110140321
Ngày hết hạn: 21/06/2026
Nơi cấp thẻ: Lào Cai
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0829364222
Thẻ Nội địa
Họ và tên: Hà Văn Duy
Số thẻ: 238210396
Ngày hết hạn: 21/06/2026
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: Haduy911@gmail.com
Điện thoại: 0972601896
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN NHẬT LINH
Số thẻ: 292210966
Ngày hết hạn: 15/06/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: nhatlinh11377@gmail.com
Điện thoại: 0978.188.462
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN TÀI LỢI
Số thẻ: 292210967
Ngày hết hạn: 15/06/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: ntloi@ctu.edu.vn
Điện thoại: 0787.924.620
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHÙNG THẾ VINH
Số thẻ: 258210148
Ngày hết hạn: 27/05/2026
Nơi cấp thẻ: Ninh Thuận
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0917682832
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN TẤN ĐẠT
Số thẻ: 292210963
Ngày hết hạn: 24/05/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: ntdhtms@gmail.com
Điện thoại: 0347.204.959
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN CHÍ BẢO
Số thẻ: 292210964
Ngày hết hạn: 24/05/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: nguyenchibaocm1997@gmail.com
Điện thoại: 0706.837.383
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG
Số thẻ: 292210965
Ngày hết hạn: 24/05/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: myhave18072000@gmail.com
Điện thoại: 0365.382.526
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MAI TƯƠI
Số thẻ: 192210423
Ngày hết hạn: 17/05/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English, Chinese
Email: tuointm@gmail.com
Điện thoại: 0943.260.429
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN TRIỀU ANH
Số thẻ: 292210955
Ngày hết hạn: 17/05/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: trieuanh29dt@gmail.com
Điện thoại: 0963.733.655
Thẻ Nội địa
Họ và tên: PHAN THỊ THÁI QUYÊN
Số thẻ: 292210956
Ngày hết hạn: 17/05/2026
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: quyen1681999@gmail.com
Điện thoại: 0965.199.913