Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN NGUYÊN THẢO
Số thẻ: 292180742
Ngày hết hạn: 26/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: trannguyenthao1806@gmail.com
Điện thoại: 0365.539.206
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN HỮU HÒA
Số thẻ: 292150442
Ngày hết hạn: 14/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: huuhoatatatravel@gmail.com
Điện thoại: 0939732722
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Đào Thị Hiên
Số thẻ: 124180313
Ngày hết hạn: 14/11/2023
Nơi cấp thẻ: Bắc Giang
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0354255287
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRƯƠNG THIỆN NGHĨA
Số thẻ: 292180738
Ngày hết hạn: 14/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: truongthiennghiadulich@gmail.com
Điện thoại: 0918.097.295
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐỖ HUY ĐĂNG
Số thẻ: 192180333
Ngày hết hạn: 14/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Cần Thơ
Ngoại ngữ: French
Email: huydangtravel@gmail.com
Điện thoại: 0778.177.957
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU THỦY
Số thẻ: 131150292
Ngày hết hạn: 13/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Ngoại ngữ: Chinese
Email: thuthuy.84vn@gmail.com
Điện thoại: 0904834026
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHẠM THỊ MAI HƯƠNG
Số thẻ: 131150301
Ngày hết hạn: 13/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Ngoại ngữ: English
Email: maihuong17277@gmail.com
Điện thoại: 0913030675
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Hoàng Thị Ngần
Số thẻ: 106180127
Ngày hết hạn: 12/11/2023
Nơi cấp thẻ: Bắc Kạn
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0968846003
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHẠM ĐỨC NAM
Số thẻ: 136150129
Ngày hết hạn: 11/11/2023
Nơi cấp thẻ: Nam Định
Ngoại ngữ: Russian
Email: ducnam.ulis@gmail.com
Điện thoại: 0974473375
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HOÀNG VĂN ĐOÀN
Số thẻ: 231180060
Ngày hết hạn: 08/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Ngoại ngữ:
Email: doanhoabinh1988@gmail.com
Điện thoại: 0917799269
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ THỊ TRANG
Số thẻ: 231180061
Ngày hết hạn: 08/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Ngoại ngữ:
Email: lethitrangdulich@gmail.com
Điện thoại: 0979463103
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VŨ TRẦN THIẾT
Số thẻ: 131180027
Ngày hết hạn: 08/11/2023
Nơi cấp thẻ: TP Hải Phòng
Ngoại ngữ:
Email: vutranthiet1993@gmail.com
Điện thoại: 0978440856
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHẠM ĐÌNH GIANG
Số thẻ: 133180340
Ngày hết hạn: 07/11/2023
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại:
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: HOÀNG VĂN TUẤN
Số thẻ: 133180341
Ngày hết hạn: 07/11/2023
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại:
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐINH VIẾT DŨNG
Số thẻ: 133180342
Ngày hết hạn: 07/11/2023
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại:
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch