Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRƯƠNG MINH TUẤN
Số thẻ: 292140317
Ngày hết hạn: 17/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: truongminhtuandhg@gmail.com
Điện thoại: 0974.973.813
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN VĂN NHUNG
Số thẻ: 292170590
Ngày hết hạn: 17/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: nguyennhung251@gmail.com
Điện thoại: 0932.859.123
Thẻ Nội địa
Họ và tên: THÁI HỒNG THƯ
Số thẻ: 292170586
Ngày hết hạn: 17/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: thaihongthu1606@gmail.com
Điện thoại: 0907.206.811
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TÔ HỮU KHANH
Số thẻ: 292170600
Ngày hết hạn: 17/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: thkhanh122@gmail.com
Điện thoại: 0939.476.264
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH THƯ
Số thẻ: 192200407
Ngày hết hạn: 17/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: ngminhthurose@gmail.com
Điện thoại: 0965.305.456
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG VY
Số thẻ: 292200897
Ngày hết hạn: 17/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: nguyenhoangvy182@gmail.com
Điện thoại: 0967.899.105
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC MINH
Số thẻ: 292200898
Ngày hết hạn: 17/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: minhminh0922713046@gmail.com
Điện thoại: 0794.369.296
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THANH CƯỜNG
Số thẻ: 272160142
Ngày hết hạn: 16/07/2025
Nơi cấp thẻ: Tây Ninh
Ngoại ngữ:
Email: thienduongdulichvn@gmail.com
Điện thoại: 0941101696
Thẻ Nội địa
Họ và tên: LÊ VĂN CƯỜNG
Số thẻ: 238170288
Ngày hết hạn: 16/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ:
Email: levancuong246@gmail.com
Điện thoại: 0978186876
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: LÊ VĂN QUANG
Số thẻ: 138200173
Ngày hết hạn: 14/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Ngoại ngữ: French
Email: vanquang.le.z@gmail.com
Điện thoại: 0862481450
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: BIỆN VĂN ĐẠI
Số thẻ: 154200114
Ngày hết hạn: 14/07/2025
Nơi cấp thẻ: Phú Yên
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0975187280
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN HỒNG THÁI
Số thẻ: 154200113
Ngày hết hạn: 13/07/2025
Nơi cấp thẻ: Phú Yên
Ngoại ngữ: English
Email: thaipy1998@gmail.com
Điện thoại: 0346621045
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN TẤN THÀNH
Số thẻ: 283200239
Ngày hết hạn: 10/07/2025
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Ngoại ngữ:
Email: mrnguyenthanh.cl@gmail.com
Điện thoại: 0977691951
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN THANH HÙNG
Số thẻ: 292150457
Ngày hết hạn: 08/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: hungtran@vanphatriverside
Điện thoại: 0917727172
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN MINH THUẤN
Số thẻ: 292160501
Ngày hết hạn: 08/07/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0914.566.595