Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
31
Họ và tên: ĐỖ XUÂN TÀI
Số thẻ: 238170335
Ngày hết hạn: 20/12/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0941694012
32
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH ĐẠT
Số thẻ: 217170146
Ngày hết hạn: 20/12/2020
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0973081525
33
Họ và tên: MAI THỊ LIỄU
Số thẻ: 238170334
Ngày hết hạn: 18/12/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: huunghitour.mailieu@gmail.com
Điện thoại: 0919218673
34
Họ và tên: CHÂU PHƯỚC TOÀN
Số thẻ: 193170112
Ngày hết hạn: 14/12/2020
Nơi cấp thẻ: Hậu Giang
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: chauphuoctoan333@yahoo.com
Điện thoại: 01222948828
35
Họ và tên: ĐOÀN HÙNG PHI
Số thẻ: 275170276
Ngày hết hạn: 12/12/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0983.950 930
36
Họ và tên: HUỲNH THÀNH NHÂN
Số thẻ: 283170227
Ngày hết hạn: 07/12/2020
Nơi cấp thẻ: Bến Tre
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: thanhnhanhuynh247@gmail.com
Điện thoại: 0919246247
37
Họ và tên: HỒ THANH LUÂN
Số thẻ: 258140113
Ngày hết hạn: 04/12/2020
Nơi cấp thẻ: Ninh Thuận
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: luansangtao@gmail.com
Điện thoại: 0918401515
38
Họ và tên: BÙI THANH ĐỊNH
Số thẻ: 117170145
Ngày hết hạn: 04/12/2020
Nơi cấp thẻ: Hoà Bình
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Email:
Điện thoại: 0974 346410
39
Họ và tên: HOÀNG TUẤN ANH
Số thẻ: 145140186
Ngày hết hạn: 01/12/2020
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: hoangtuananh152@gmail.com
Điện thoại: 0935334357
40
Họ và tên: HUỲNH THỊ MỸ THƠ
Số thẻ: 264170127
Ngày hết hạn: 30/11/2020
Nơi cấp thẻ: Gia Lai
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email: thohuynh.viethighlandtourist@gmail.com
Điện thoại: 0983461677
41
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KHÁNH AN
Số thẻ: 175170132
Ngày hết hạn: 24/11/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email: khanhan982@gmail.com
Điện thoại: 0909.083 122
42
Họ và tên: TRẦN THỊ THU HẰNG
Số thẻ: 175170133
Ngày hết hạn: 24/11/2020
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: Chinese
Email: huyck24b@gmail.com
Điện thoại: 0908.608 086
43
Họ và tên: ĐỖ THỊ LINH
Số thẻ: 138170002
Ngày hết hạn: 17/11/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Quốc tế
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 01663378678
44
Họ và tên: ĐINH THỊ NGÀ
Số thẻ: 238170332
Ngày hết hạn: 17/11/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0917113344
45
Họ và tên: CAO THANH NAM
Số thẻ: 238170333
Ngày hết hạn: 17/11/2020
Nơi cấp thẻ: Thanh Hoá
Loại thẻ: Nội địa
Trạng thái: Hoạt động
Ngoại ngữ:
Email:
Điện thoại: 0984569349

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch