Danh sách hướng dẫn viên tìm việc làm
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHẠM NGỌC TUÂN
Số thẻ: 133200369
Ngày hết hạn: 11/03/2025
Nơi cấp thẻ: Hưng Yên
Ngoại ngữ: Chinese, English
Email:
Điện thoại: 0942758658
Thẻ Nội địa
Họ và tên: MAI HOÀNG TUẤN
Số thẻ: 275200338
Ngày hết hạn: 09/03/2025
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: maihoangtuan78@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0945.843 655 - 0983.411 378
Thẻ Nội địa
Họ và tên: NGUYỄN THÀNH TÂM
Số thẻ: 275200339
Ngày hết hạn: 09/03/2025
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ:
Email: dulichantam88gmail.com
Điện thoại: 0908.882 936
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: VŨ THANH TÒNG
Số thẻ: 175200142
Ngày hết hạn: 09/03/2025
Nơi cấp thẻ: Đồng Nai
Ngoại ngữ: English
Email: vuthanhtong20@gmail.com
Điện thoại: 0795.923 076
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: Chung Thúy Quyên
Số thẻ: 196200185
Ngày hết hạn: 05/03/2025
Nơi cấp thẻ: Cà Mau
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0946 700 104
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN TUẤN HUY
Số thẻ: 145100122
Ngày hết hạn: 02/03/2025
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: English
Email:
Điện thoại: 0914621806
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: PHAN QUỐC THẮNG
Số thẻ: 145140172
Ngày hết hạn: 02/03/2025
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Thai
Email: Phanquocthang2310@gmail.com
Điện thoại: 0906551418
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: ĐÀO DUY PHONG
Số thẻ: 145170215
Ngày hết hạn: 02/03/2025
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Chinese
Email: muramd83@gmail.com
Điện thoại: 0935988246
Thẻ Nội địa
Họ và tên: HỒ XUÂN HÀ LINH
Số thẻ: 245170138
Ngày hết hạn: 02/03/2025
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ:
Email: hxhl20128@gmail.com
Điện thoại: 0847627559
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: TRẦN BÁ HẬU
Số thẻ: 145200260
Ngày hết hạn: 02/03/2025
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Japanese
Email: thptravelvn@gmail.com
Điện thoại: 0985503777
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC HÙNG
Số thẻ: 145200259
Ngày hết hạn: 02/03/2025
Nơi cấp thẻ: Quảng Trị
Ngoại ngữ: Korean
Email: nguyenquochungsong@gmail.com
Điện thoại: 0935256445
Thẻ Nội địa
Họ và tên: TRẦN TIẾN PHÁT
Số thẻ: 292200867
Ngày hết hạn: 27/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: tienphattran1997@gmail.com
Điện thoại: 0899005539
Thẻ Nội địa
Họ và tên: ĐẶNG THỊ ĐẸP
Số thẻ: 292200866
Ngày hết hạn: 27/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ:
Email: nhicindy201@gmail.com
Điện thoại: 0966409025
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN TRIỆU MỸ TRINH
Số thẻ: 192200393
Ngày hết hạn: 27/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: trieutrinh93@gmail.com
Điện thoại: 0379588494
Thẻ Quốc tế
Họ và tên: NGUYỄN VĂN THÁI
Số thẻ: 192200392
Ngày hết hạn: 27/02/2025
Nơi cấp thẻ: Thành phố Cần Thơ
Ngoại ngữ: English
Email: tthainguyen@gmail.com
Điện thoại: 0582080950