Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Tp. Đà Nẵng

Cập nhật:30/03/2017 10:09:31
Trường Đại học Khoa học và Xã hội Nhân văn tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch, theo công văn số 610/TCDL-LH ngày 20/6/2012 của Tổng cục Du lịch về việc ủy quyền tổ chức kiểm tra trình độ ngoại ngữ đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế tại Đà Nẵng.

Chi tiết nội dung trong file đính kèm.