Sở du lịch Quảng Ninh tổ chức các khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên quốc tế năm 2020

Cập nhật:18/02/2020 14:28:47
Ngày 17/02/2020, Sở du lịch Quảng Ninh ra thông báo số 304/TB-SDL về tổ chức các khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên quốc tế năm 2020

Xem chi tiết công văn tại file đính kèm