Tổng cục Du lịch: Khai mạc lớp tập huấn sử dụng chương trình quản lý hướng dẫn viên du lịch tại Đà Nẵng

Cập nhật:04/06/2009 11:26:16
Sáng 4/6/2009 tại Trung tâm phát triển phần mềm - Đại học Đà Nẵng, Tổng cục Du lịch đã khai mạc lớp tập huấn sử dụng chương trình quản lý hướng dẫn viên du lịch trên mạng Internet cho cán bộ quản lý du lịch các sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh Miền Trung. Vụ Lữ hành - Tổng cục Du lịch chủ trì lớp tập huấn này.

25 học viên đến từ các tỉnh thành: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tp. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà và Ninh Thuận.

Khai mạc lớp tập huấn ông Vũ Thế Bình, Vụ Lữ hành - Tổng cục Du lịch đã quán triệt mục đích, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu của lớp tập huấn; đồng thời giải thích nói rõ thêm một số vấn đề  quy định tại Luật du lịch, tại Nghị định 92/2007/NĐ-CP của Chính phủ, tại Thông tư 89/2008/TT- BVHTTDL của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch liên quan đến việc quản lý và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Trong 3 ngày tập huấn học viên sẽ được các giảng viên của Vụ Lữ hành và Trung tâm Thông tin du lịch giới thiệu chi tiết và hướng dẫn sử dụng website "quản lý hướng dẫn viên du lịch". Mỗi học viên sẽ sử dụng một máy  tính nối mạng tốc độ cao để thực hành.

Đây là lớp tập huấn có tầm quan trọng đặc biệt trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và hiện đại hoá việc quản lý và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch của ngành du lịch, tạo ra những bước tiến mới trong quá trình hội nhập quốc tế.

 

 

 

Nguồn: Trung tâm Thông tin du lịch