Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 05 - 06 - 2001
Cập nhật:14/02/2014 10:42:33
Quy định khung về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm:

http://huongdanvien.vn/images/files/ND_27_2001_ND_CP.pdf

Nguồn: Vụ LH - TCDL
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch