Công văn số 166/TCDL-LH về việc kế hoạch tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ đạt trình độ ngoại ngữ đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế năm 2011

Cập nhật:07/03/2011 16:10:56
Tổng cục Du lịch trả lời công văn số 46/XHNV ngày 10 tháng 01 năm 2011 về kế hoạch tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ đạt trình độ ngoại ngữ đối với hướng dẫn viên du lịch năm 2011 của trường ĐH Khoa học, Xã hội và Nhân văn.

Xem toàn văn Công văn tại file đính kèm.

Nguồn: Vụ Lữ hành - TCDL