Công văn số 801/TCDL-LH Vv từ chối ủy quyền đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Cập nhật:04/08/2016 11:23:42
Ngày  02 tháng 8 năm 2016, Tổng cục Du lịch ra Công văn số 801/TCDL-LH về việc từ chối ủy quyền đào tạo ngắn hạn cho Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh.

Chi tiết nội dung công văn xem tại đây.

Nguồn: TCDL
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch