Trường Đại học Đông Á
Cập nhật: 06/06/2017 16:40:05
Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3531188, 0905 397 554
Fax: 0511.3531333
Website: http://donga.edu.vn
Công văn ủy quyền số: 516/TCDL-LH   Ngày cấp: 30/06/2010
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch