Thông tư số 04/2001/TT-TCDL ngày 24 - 12 - 2001

Cập nhật:14/02/2014 10:42:52
Hướng dẫn thực hiện nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 5-6-2001 về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch.

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm:

http://huongdanvien.vn/images/files/TT_042001TT_TCDL.pdf

Nguồn: Vụ LH - TCDL