Công văn số 165/TCDL-LH về việc kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch năm 2011
Cập nhật:07/03/2011 16:38:50
Tổng cục Du lịch trả lời công văn số 04/2011/ĐHM-DL ngày 10 tháng 02 năm 2011 về kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch năm 2011 của Viện ĐH Mở Hà Nội.

Xem toàn văn Công văn tại file đính kèm.

Nguồn: Vụ Lữ hành - TCDL
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch