Thông báo số 2494/XHNV-ĐT Về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch từ tháng 8 đến 12/2016
Cập nhật:12/08/2016 10:47:11
Ngày 08 tháng 8 năm 2016, Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn đã ra thông báo số 2494/XHNV-ĐT về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch từ tháng 8 đến 12/2016.

Chi tiết thông báo xem tại đây.

Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch