Thông báo về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Hà Nội

Cập nhật:07/12/2017 13:04:58
Ngày 04 tháng 12 năm 2017, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ra thông báo số 3243/XHNV-ĐT về việc tổ chức chi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành du lịch tại Hà Nội.

Chi tiết nội dung trong file đính kèm

Nguồn: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn