Chiêu sinh khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch
Cập nhật:09/07/2018 16:51:52
Trung tâm thông tin Du lịch xin gửi các Doanh nghiệp kinh doanh lữ hànhn hướng dẫn viên du lịch công văn số 470/SDL-QLLH của Sở Du lịch thành phố Hà Nội về việc chiêu sinh khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch.

Thông tin chi tiết trong file đính kèm

Nguồn: Sở Du lịch Hà Nội
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch