Quyết định số 1416/QĐ-BVHTTDL ngày 14 - 04 - 2009

Cập nhật:14/02/2014 11:32:40
Ban hành Chương trình Khung đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm:

http://huongdanvien.vn/images/files/QD_1416_QD_BVHTTDL.pdf

Nguồn: Vụ LH - TCDL