Công văn số 50/TCDL-LH ngày 14 - 01 - 2014

Cập nhật:18/02/2014 10:41:11
Công văn số 50/TCDL-LH ngày 14/01/2014 của Tổng cục Du lịch gửi các Trường được Tổng cục Du lịch ủy quyền đào tạo, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh, đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 1, 2, 3 tháng.

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm:

http://huongdanvien.vn/images/files/CV_50_TCDL_LH.pdf

Nguồn: Vụ LH - TCDL