Công văn số 49/TCDL-LH ngày 14 - 01 - 2014

Cập nhật:18/02/2014 10:43:18
Công văn số 49/TCDL-LH ngày 14/01/2014 của Tổng cục Du lịch gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn thủ tục cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm:

http://huongdanvien.vn/images/files/CV_49_TCDL_LH.pdf

Nguồn: Vụ LH - TCDL