Quyết định số 1417/QĐ-BVHTTDL ngày 14 - 04 - 2009
Cập nhật:14/02/2014 13:25:01
Ban hành Quy định về trình độ ngoại ngữ của hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm:

http://huongdanvien.vn/images/files/QD_1417_QD_BVHTTDL.pdf

Nguồn: Vụ LH - TCDL
Cơ quan chủ quản: Tổng cục Du lịch
Đơn vị quản lý: Vụ Lữ hành
Đơn vị thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch