Quyết định số 1417/QĐ-BVHTTDL ngày 14 - 04 - 2009

Cập nhật:14/02/2014 13:25:01
Ban hành Quy định về trình độ ngoại ngữ của hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

Nội dung văn bản xem tại file đính kèm:

http://huongdanvien.vn/images/files/QD_1417_QD_BVHTTDL.pdf

Nguồn: Vụ LH - TCDL